Norra Djurgårdsstaden – ett naturnära Östermalm

Av publicerat

Inom en snar framtid står husen Björk och Plaza klara – två Svanenmärkta byggnader belägna intill Östermalm och Kungliga Nationalstadsparken. Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska präglas av en hållbar livsstil med naturen som närmaste granne.

Längs hamnområdet mellan Husarviken och Loudden i Stockholm byggs just ett av Sveriges mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. Den nya stadsdelen har bland annat 12 000 nya bostäder, en ny hamn och spårvagnsförbindelse till innerstaden. De två nya bostadshusen byggs av Skanska som även planerar att Svanen-märka fastigheterna.

– Först och främst sticker husen ut vad gäller miljöprofilen. De är centralt belägna i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som har en tydlig miljöprofil. Björk och Plaza är två hållbara bostadshus, där vi även ansträngt oss för att främja en hållbar livsstil. De har låg energiförbrukning med extra bra isolering, energisnåla vitvaror, snålspolande vattenkranar och alla lägenheter är utrustade med avfallskvarnar. Björk och Plazas är både placerade nära stad och natur. Björk syftar på att huset ligger nära naturen och en stor del av fasaden smyckas av organiska naturmaterial. Plaza ligger närmre staden och har med dess raka linjer har mera urban stil, berättar Lisa Isberg, projektutvecklare på Skanska Nya Hem.

ext_skanska_cam01_01

Stort intresse för bostadshusen

Hittills har intresset för fastigheterna varit stort – innan säljstarten anmälde sig 10 000 intressenter. Kvadratmeterpriset beräknas vara 74 000 kronor.

– I Björk och Plaza har vi satsat på att de boende enkelt ska kunna mötas och umgås. På gården finns möjlighet till lek för barnen och på taken byggs de fina gemensamma takterrasserna som kommer vara populära under soliga dagar. Alla lägenheter har dessutom stora balkonger eller uteplatser för både umgänge och hemodling. Granne med kvarteret anläggs en park där det finns utrymme för både sport och picknick, säger Lisa Isberg.

Lisa Isberg

Lisa Isberg, projektutvecklare på Skanska Nya Hem.

Miljön anpassas efter människors levnadssätt

Skanska arbetar efter något som kallas Living Area Design. Det står för skillnaden mellan att bara bygga ett hus och att skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever. Av den anledningen har husen tekniska lösningar som uppmuntrar till att sortera hushållsavfall och minska användningen av varmvatten. Några exempel är sopsug och individuell elmätning som gör det tydligt hur de boende kan påverka sin elanvändning.

Att bygga ett Svanenmärkt boende innebär många krav som ska uppfyllas. Bland annat ska materialvalen granskas, både ämnesinnehåll och påverkan på omgivningen. Fasadmaterialet i huset Björk är exempelvis ett hållbart naturmaterial som åldras vackert med åren. Lisa Isberg menar att husen möjliggör förutsättningar för att leva ett mer hållbart liv och enligt Skanskas kundundersökningar är intresset stort för att bo i ett Svanenmärkt hus.

Av: Joline Ekman