Efter 400 år: Norrland blir storregion

Av publicerat

Frågan har stötts och blötts i flera år. Ska Sveriges 400 år gamla länskarta ritas om? Mycket talar för att det ska bli sanning – Norrlands fyra län har enats och vill bli en storregion.

Beslutet om storregionen Norrland ligger nu på riksdagens bord, redo att klubbas under 2017. I Västerbotten talar sig politikerna varma för att den nya reformen ska bli verklighet. Till sin försäkran om att sammanslagningen är en god idé, har norrlänningarna Västra Götalandsregionen och Region Skåne som exempel. Dessa storregioner bildades med hopp om att öka den regionala utvecklingen, skapa en bättre sjukvård och infrastruktur. Vilket de också lyckades med. Följ med när Inrikes pratar med tre regionexperter i Västerbotten, som berättar mer om vad ombildningen kan innebära för regionen.

Erik Bergkvist

Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Enligt den regeringstillsatta indelningskommittén rekommenderas Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen bilda en ny region i januari 2019. Om det sker, innebär det även stora utmaningar för den nya regionen – på drygt två år ska ansvarsområden fördelas och man ska genomföra en centralisering av flera viktiga samhällsorgan i regionen.

– Om vi blir en region, ska de fyra landstingen gemensamt dela på ansvaret för sjukvården och den regionala utvecklingen. Men en region på 880 000 invånare kommer vi få större möjligheter att utveckla både sjukvården och regionen, jämfört med nu, när vi är några hundra tusen invånare per län. Vi får också ett betydligt större befolknings- och skatteunderlag. I dag sitter exempelvis en person i varje län, som har ansvar för infrastrukturfrågorna. Blir vi istället en region kan dessa fyra människor specialisera sig på en varsin fråga inom infrastrukturen, vilket gör att vi får ut mer av varje skattekrona, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

SONY DSC

Norrlänningarna splittrade i frågan

Det har ännu inte gjorts några opinionsundersökningar gällande beslutet om storregionen. Enligt Erik Bergkvist ställer sig majoriteten i varje landsting positiva till regionombildningen.

– Det är en fråga som ger sig med tiden, framför allt när vi kan börja leverera och skapa förändringar. Men de flesta har i dag ett ganska litet ”hum” om vad det egentligen innebär. En del människor är kritiska till frågan, då de ser negativt på en kommande centralisering samt att regionen blir större. Men alla regioner kommer vara förlorare om vi inte lyckas, för sjukvården ska utvecklas i alla regioner. Alla utmaningar återstår – men med en ny regionbildning får vi ett bättre verktyg att klara av dem, säger Erik Bergkvist och fortsätter:

– I dag har vi exempelvis sjukhus inom varje län, men inom specialistsjukvården behövs det större resurser och samverkan för att kunna erbjuda den bästa sjukvården och hänga med i de senaste behandlingsmetoderna. Om vi blir fler människor får vi möjlighet att utveckla och specialisera sjukhusen. Om vi blir en större region kommer det vara lättare att påverka nationellt, det är större chans att riksdagen lyssnar på våra intressen då.

storuman-10

Vill utveckla infrastrukturen

Huvuduppdraget för regionerna är att bistå med en fungerande infrastruktur i varje län. Den nya regionombildningen kan få en stor inverkan på det. Genom att ha en gemensam standard för alla vägar och sätta in busslinjer som alla nuvarande län kan dra nytta av, ser Erik Bergkvist att regionerna kan få stora vinster.

Region Västerbotten arbetar även med andra mål. Ett av dessa är att vara en attraktiv kommun där människor vill stanna och bosätta sig.

– Vi vill gärna att våra ungdomar skaffar sig utbildningar och reser runt, men sedan flyttar tillbaka. Forskning visar att kvinnorna i familjerna ofta bestämmer var familjen ska bosätta sig. Därför måste vi vara en modern, jämställd region som gör att kvinnor vill flytta hit. Vi har lägst brottslighet i Sverige och högst pappaledighetsuttag – men vi har långt kvar för att det ska vara helt jämställt, säger Erik Bergkvist.

flugspo-och-hjortron-foto-m-strom

Utmaningar med storregionen

Det finns både fördelar och nackdelar med en storregion. I ett nationellt sammanhang kan en storregion ha fördelar när det kommer till beslut om utvecklingsmedel och infrastruktursatsningar. Men det skapas också utmaningar med att hantera en demografiskt större region.

Tomas Mörtsell

Tomas Mörtsell (C), vice ordförande, regionstyrelsen Region Västerbotten.

– Jag har en positiv grundinställning ditt detta, men det är inte oreserverat. Vi måste lyfta frågor om hur vi ska hantera ett så stort geografiskt område samt hur man kan skapa ett mervärde av ombildningen. Vi har redan i dag spänningar mellan kust och inland, där inland är geografiskt stort, men befolkningsmässigt glest. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och får samma villkor. När det gäller att fördela medel till större regioner så har andra regioner haft ett bättre utfall än oss. Att därför kunna driva infrastrukturfrågor med en samlad röst från Norrland tror jag kommer vara positivt, säger Tomas Mörtsell (C), vice ordförande för regionstyrelsen i Region Västerbotten.

Sverige har en av de starkaste urbaniseringstrenderna i Europa. Norrland behöver medel för att motverka det – annars kommer framtiden se svår ut för delar av den nya Norrlandsregionen. Oavsett nyetableringar, behövs ett tillskott av arbetskraft.

– Det finns en ganska väl etablerad bild av att norra Sverige ska ha en hög arbetslöshet bland befolkningen, men så är det inte. Jag upplever att vi under de senaste åren har gått mot en brist på arbetskraft. Det är en utmaning vi måste hantera, säger Tomas Mörtsell och fortsätter:

– Jag hade ett intressant samtal med några forskare från Kanada och USA om regionombildningsprocessen och de tyckte att det var intressant att det var 400 år sedan vi senast förändrade länsfördelningen. Kanadensaren sa: För 400 år sedan så fanns vi inte ens. Så det känns spännande att gå in i en sådan process.

Bodens marknad

Besöksnäringen viktig gren inom regionen

I Västerbotten finns blandningen mellan öppna vidder, fjälltoppar och havskustens friska vindar. Hit lockas turister av den storslagna naturen, möjligheter till en rad olika utomhusaktiviteter och de kulturella sevärdheterna. Precis som inom andra områden i regionen, kommer även besöksnäringen gynnas av en storregion. Om infrastruktursatsningar sker, blir det lättare för turister att båda ta sig till och runt i Norrland.

– Vi har redan i dag ett bra samarbete med de övriga regionala turistorganisationerna i Sverige. Det är viktigt att vi tillsammans lyfter de utmaningar vi har inom besöksnäringen. Vi vill se till att besöksnäringen inte tappar fokus och fart. Så vi ser bara positivt på att vi kan bli starkare tillsammans och driva fler frågor på ett bättre och smartare sätt. Vi har pratat länge om vad som är viktigt för oss, mycket handlar om infrastruktur, kommunikationer, kompetens och finansiering. Jag är inte alls orolig för regionombildningen, utan ser det snarare som att man kan få mer kraft av att gå tillsammans, säger Annika Sandström, regionturismchef vid Region Västerbotten Turism.

Annika Sandström

Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten Turism.

Insatserna inom besöksnäringen riktar sig främst mot tre utlandsmarknader – Norge, Finland och Tyskland. De flesta turister besöker regionen för att uppleva naturen, kulturen och livsstilen.

– Vi har ett brett utbud på en liten yta, vi har kontrasterna mellan kust och fjäll, nytt och gammalt samt natur och stad. Det finns mycket att se inom ett begränsat område. Vi jobbar med olika teman, outdoor, kulturbaserade upplevelser, vandring och skidåkning. Vi försöker också arbeta med hållbara aktiviteter. Därför fokuserar vi mindre på exempelvis skoteråkning. Vi arbetar med ett eget projekt, Hållbar export, som handlar om att hållbarhetsutveckla destinationer och företag, säger Annika Sandström och fortsätter:

– Vi går efter Global Sustainable Tourism Councils metod för hållbar utveckling inom besöksnäring. Det handlar om att vi måste hitta sätt för att utföra våra aktiviteter i naturen med så liten klimatpåverkan som möjligt – för naturen är oersättlig. Vi är inte ett mål för massturism, men turister kommer hit och vi vill att lokalsamhällena ska kunna leva av besöksnäringen, eftersom det är en otroligt viktig motor för landsbygden, och därför är det bra om den genomförs med hållbarhetsglasögonen på sig.

storuman-1

Av: Joline Ekman