Konst på tågstationen

Av publicerat

17 konstreproduktioner pryder väggarna på Norrköpings Centralstation i utställningen Det offentliga rummet. Utställningen är ett samarbete mellan Jernhusen och Nationalmuseum. Här visas konst av bland annat Ernst Josephson, Eva Bonnier, Anders Zorn och Carl Larsson.

Att presentera utställningen på allmän plats är en idé som väcktes under bygget av den nya pendeltågsstationen Stockholm Continental. Där visades verken på byggplank. Norrköpings Centralstation är den första stationen av förhoppningsvis flera där utställningen visas.

– Samarbetet med Jernhusen innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

För den som vill ha mer information om verken finns det en app med en audioguide att ladda ned.

När: pågår till 30 november

Text: Josefine Sandqvist, foto: Per Myrehed