Karlastaden – Göteborgs nya stadskärna

Av publicerat

Genom att bygga högt och tätt, ha en linbana över älven och Nordens högsta skyskrapa ska byggherren Serneke riva barriären mellan innerstad och förort. Dessutom vill de förändra Göteborgs siluett för all framtid.

På Hisingen, knappt tio minuter från city, ligger området Lindholmen. Här ska Göteborgs nya förtätade blandstad växa fram tillsammans med Nordens högsta byggnad – Karlatornet. Byggnaden blir 240 meter hög, ska ha 72 våningar och kommer synas från både Göta älv och Göteborgs stad. Bland de 2000 hyres- och bostadsrätter som ska byggas i Karlastaden, har det hittills varit högst tryck på de 550 bostadsrätterna som ska utgöra skyskrapan – över 10 000 människor har lämnat en intresseanmälan.

– I Karlatornet kommer det finnas en servicedisk vid entrén, ett hotell med bar, restaurang, pool och gym. Vi vill att stadsdelen ska leva, när de som bor i området går hemifrån så kommer folk till kontoret och affärerna öppnar. På kvällen är gymmet och restaurangerna öppna. Det kommer alltid finns ögon som ser och det skapar trygghet, berättar Angelica Andersson, projektutvecklare på Serneke, och ansvarig för Breeam-certifieringen av Karlastaden.

tmrw-serneke-karlavagnsplatsen-karlavagnstorget

Tornet som landmärke

Karlatornet började som en arkitekttävling där den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) vann uppdraget och fick rita skyskrapan. Men lika stor del i vinsten har deras samarbetspartner – den välrenommerade danska arkitektbyrån Entasis, vars ansvarsområde var planläggningen av Karlastaden. De första våningarna i skrapan kommer tillsammans med en podiebyggnad inrymma hotell med 300 rum. Resterande del av huset ska bestå av lägenheter i olika storlekar och prisklasser – allt mellan 1,7 miljoner kronor och 30 miljoner kronor eller mer. Servicen planeras också vara hög i skrapan, här kan intressenter fylla i önskemål såsom bilpool, städservice, postservice och roomservice från restauranger.

Angelica Andersson

Angelica Andersson, projektutvecklare på Serneke, och ansvarig för BREEAM-certifieringen av Karlastaden.

– Ambitionen är att Karlatornet ska stå klart till Göteborgs 400-års jubileum, vi kommer börja med att bygga tornet. Planen är att flera av husen ska ha gröna tak och odlingsbalkonger för att öka biodiversiteten. I dag utarmar vi våra marker genom odling, därför försvinner artrikedomen och städerna blir så mycket viktigare. Stadsdelen är planlagd så att det går ett brett stråk rakt genom staden, vilket gör att man kan se Göta älv och Ramberget. Vi vill skapa en inkluderande stadsdel med flera torg och mötesplatser där alla är välkomna. Det inre torget kommer att få en vattenspegel, därifrån tar man sig enkelt upp på paviljongtaket, som är en offentlig trädgård med landskapskaraktär där barn kan leka. Träden som är stora redan när de planteras, kommer också att placeras strategiskt för att stoppa vindar så att det blir behagligt att gå i stadsdelen, säger Angelica Andersson.

Inflyttningen till Karlatornet är planerad från 2020, ambitionen är att stora delar av området ska stå klart några år senare. Staden kommer innehålla en blandning av bostäder för studenter, äldre, par och familjer samt ytor för kontor, restauranger, butiker och vård. Sernekes mål är att skapa en blandstad som lever dygnet runt, alla dagar i veckan.

tmrw-serneke-karlavagnsplatsen-makamaka

Spjutspetsprojekt inom stadsbyggnad

Stadsdelen hållbarhetscertifieras enligt Breeam, ett brittiskt system som berör ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

– Vi fick idén om att certifiera staden då vi känner att vi har ett ansvar för stadsdelen. Vi har väldigt höga ambitioner och då gäller det att man får med sin allt – det är ett enormt projekt som sträcker sig många år framåt i tiden. Ett sätt att säkerställa att det blir bra är genom att certifiera det. Då är vi säkra på att vi når alla mål och noggrant följer upp vårt arbete. Det är inte vanligt att man tar ansvar för en hel stadsdel, genom certifieringen får vi en oberoende part som hela tiden verifierar att vi är på rätt väg, säger Angelica Andersson.

Redan om fem år kan Göteborg få sin första linbana i kollektivtrafik. Det välkomans av Serneke, som gärna vill bygga bort barriärerna i Göteborg:

– Trafikkontoret projekterar en linbana över älven med målet att tas i drift 2020 om Göteborgs kommunfullmäktige antar förslaget i sommar. Det skulle innebära en gondol i minuten, under varje timme skulle 2000 personer kunna resa i varje riktning, vilket motsvarar kapaciteten av en spårvagnslinje. Linbanan kommer ha låg energiförbrukning och låga driftskostnader. Älven blir som en barriär för Karlastaden in mot Göteborgs city, om linbanan kan byggas skulle det innebära att människor enkelt kan resa över älven och komma till Järntorget på väldigt kort tid. Det skulle göra att Karlastaden blir mer integrerad i Göteborgs stad. Det handlar om att bygga ihop Göteborg på båda sidorna av älven och det är otroligt viktigt för all stadsutveckling att undvika barriärer, berättar Angelica Andersson.

Av: Joline Ekman