Öresundsregionen lockar internationella besökare

Av publicerat

Den svenska södern lockar allt fler utländska besökare. Med närmare 2,3 miljoner gästnätter under årets första hälft, har satsningen på en starkare marknadsföring lönat sig för regionen.

Skåne kan ses som ett gastronomiskt paradis för den som gillar god mat och dryck. Här kan besökaren cykla och vandra längs med långa leder och besöka vackra kulturella platser. Sedan 2013 har Skåne satsat på en starkare marknadsföring för att nå ut till  utländska besökare. Arbetet har lyckats och Skåne har den högsta turismtillväxten i Sverige bortsett från Stockholm.

– Vi har förhoppningsvis bidragit till det ökade antalet gästnätterna genom våra riktade marknadsföringssatsningar. Men ökningarna beror även på andra faktorer såsom, nya flyglinjer, flera evenemang som har gått av stapeln runt om i Skåne, nya företagsetableringar och inte minst en fördelaktig valuta, säger Carla Aguirre Muñoz, utvecklingschef och vice vd på Tourism in Skåne.

Carla Aguirre Muñoz

Carla Aguirre Muñoz, utvecklingschef och vice vd på Tourism in Skåne.

Under det första halvåret av 2016 hade regionen närmare 2,3 miljoner gästnätter, vilket innebär en ökning med 7,3 procent. Starkast har utvecklingen varit för de utländska gästnätterna, som ökat med 10,6 procent medan de svenska ökat med 6,4 procent.

– Vi jobbar med åtta prioriterade utlandsmarknader. Mellan 2012 och 2013 tog vi fram en plan för hur vi skulle jobba med dessa marknader – sedan dess har vi dubblat insatsen. Arbetet på utlandsmarknaderna är långsiktigt varumärkesbyggande och ska öka vår kännedom, med stort fokus på PR. Vi jobbar även business to business med arrangörsledet och med riktade kampanjer och event, beroende på vad det är för målgrupp. Vi jobbar också tätt ihop med våra kommuner och vår näring, berättar Carla Aguirre Muñoz och fortsätter:

– Det är roligt att se hur Skåne växer ännu mer på den internationella marknaden. De prioriterade marknaderna är Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Ryssland, Kina och Polen. Vi ser framför allt att Tyskland och Storbritannien har ökat under det första halvåret av 2016.

cykel-1

Tusentals europeiska vandrare till Skåne

I Skåne finns bland annat Skåneleden – en 118 mil lång vandringsled som lockar både utländska och svenska turister. Nytt för i år är att Svenska Turistföreningen som värd, Event in Skåne och Helsingborgs Stad arrangerar Europas största vandringsevent i Skåne. Evenemanget Eurorando äger rum i september och väntas locka minst 3 000 deltagare från hela Europa. Vandringen sker i 26 av Skånes kommuner och några kommuner i Danmark.

– Eurorando är det största som sker just denna månad inom besöksnäringen. För oss är det ett viktigt evenemang – både för att locka hit internationella besökare, men också för att använda evenemanget som en språngbräda för att utveckla vandringsupplevelserna. Här har vi möjlighet att sätta Skåne på kartan som en destination där du kan låglandsvandra. Man kommer att vandra olika sträckor och delmoment i en veckas tid. Sedan sker det olika evenemang runtom, säger Carla Aguirre Muñoz.

Skåne arbetar även med att locka besökare under höst-, vinter- och vårsäsongerna. Det gör de genom att anpassa de utländska marknadernas kapacitet när de har semestertider.

– Det finns alltid mycket att göra i Skåne. Förutom det kulturutbud som de större städerna erbjuder, så har vi en vacker natur där man både kan cykla och vandra under så gott som hela året. Dock kommer den största volymen av turister till Skåne under sommarsäsongen, men vi jobbar med att skapa reseanledningar under hela året, säger Carla Aguirre Muñoz.

Foto: Familjen Helsingborg

Foto: Familjen Helsingborg

Forskningsanläggningar i världsklass

I Lund sker just nu en helt unik forskningssatsning som ska bli världsledande inom materialvetenskap. Anläggningen Max IV invigdes 21 juni i år och ska bli det nya samlingscentret för akademin och industrin. Tusentals internationella forskare väntas använda Max IV och satsningen är en av de största investeringarna som Sverige och Europa gjort i forskningsanläggningar. Det svenska näringslivet och akademi arbetar nu hårt för att skapa ett strakt ekosystem runt anläggningarna. Finansieringen görs av en rad olika länder i Europa och kostar cirka 18 miljarder kronor. I denna summa står Sverige för cirka 8 miljarder kronor.

Samtidigt pågår bygget av anläggningen European Spallation Source, ESS, som ska stå klar år 2023. Parallellt med att besluten kring forskningsanläggningarna fattades, så planerade Lunds kommun att bygga den nya stadsdelen Brunnhög. Där hoppas kommunen på att 40 000 människor ska bo och arbeta om 30–40 år. Anläggningen Max IV ska fungera som en stark röntgen där forskare kan undersöka ämnen på atomnivå. ESS ska användas med hjälp av neuroner, för att ge mer information om samma material.

European Spallation Source

Öresund växlar upp

Under 2015 gick startskottet för ett av de största Interreg-projekten som någonsin beviljats inom Öresund-Kattegat-Skagerak geografin: ESS och MAX IV. Region Skåne och Region Hovedstaden driver tillsammans ett projekt för att ta tillvara på den potential som forskningsanläggningarna innebär i ett gränsregionalt perspektiv. Projektet har beviljats cirka 89 miljoner svenska kronor och det det största projekt hittills inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak. Satsningen går bland annat ut på att åtta universitet i Sverige, Danmark och Norge ska förbereda unga forskare på att använda tekniker som finns tillgängliga vid forskningsanläggningarna.

Karin Lundvall

Karin Lundvall, verksamhetsansvarig vid Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Projektet omfattar mer än 1 000 forskarmånader och 500 handledarmånader, där unga forskare får möjlighet att utföra praktiska experiment och stärka sin användarkompetens inom neutroner och synkrotronljustekniker. I projektet ska även Region Skåne och Region Hovedstaden arbeta med internationell marknadsföring, näringslivets involvering, gränshinder och mottagande av internationella talanger, vilket i framtiden ska stärka Öresundsregionens utveckling. Totalt satsar Region Skåne fem miljoner kronor i projektet, vilket motsvarar knappt 6 procent av de medel de olika partnerorganisationerna lägger in.

– Det kommer internationella forskare från hela världen till Öresundsregionen och forskningsanläggningen. Närheten i regionen är fantastisk tycker vi, då avstånden är så korta. Det har varit och är delvis även fortfarande lätt att åka tåget mellan Sverige och Danmark. Därför vill många av forskarna bosätta sig i Köpenhamn med tillgång till fler internationella skolor än vad vi kanske har här i Malmö. Då finns det vissa svårigheter – våra regelverk mellan länderna är inte helt gjorda för detta ännu och då finns vi till, för att hjälpa människor i sådana situationer, säger Karin Lundvall, verksamhetsansvarig vid Øresunddirekts informationscenter i Malmö, som är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Foto: Familjen Helsingborg

Foto: Familjen Helsingborg

Øresunddirektbusiness Award – Öresundsregionens näringslivspris

För tredje året i rad delar Øresunddirektbusiness ut priset Øresunddirektbusiness Award, som är Öresundsregionens näringslivspris.

– Vi arbetar inte bara med medborgarna i regionen, utan också företagen. Nyligen initierade vi ett nytt pris som vi kallar för Øresunddirektbusiness Award. Det har blivit superuppskattat och delas ut till ett företag i regionen som har sett en bra affärsmöjlighet och tagit sitt företag över sundet och haft succé med det. Vinnaren utses i november varje år, av en jury som består av representanter från näringslivet i Sverige och Danmark. Förutom äran vinner man också 100 000 danska kronor. Det är ett bra sätt för att motivera företag till att arbeta över sundet, avslutar Karin Lundvall.

cykel-malmo

Av: Joline Ekman, foto (första bilden): Ulf Lindgren