Megatrender som styr logistikens riktning

Av publicerat

Ekonomisk maktförskjutning, urbanisering och kunders ökade krav är några av de utmaningar som framtidens logistiker står inför. Ska förarlösa lastbilar, drönare och underjordiska leveranssystem bli en del av framtidens logistik, eller är det bara spekulationer? Följ med när Inrikes gör en framtidsspaning.

Den senaste utvecklingen i logistikbranschen presenteras varje år vid CBRE:s globala konferens Power of Three. Under årets konferens berättades det bland annat om möjligheten att bygga lagerfastigheter på flera våningar – trenden började i Asien och kommer nu till Europa. Byggtekniken där lastbilar kan hantera gods på flera våningar finns, och drivs av kunders allt hårdare krav på kortare leveranstider. I dag tror flera logistikexperter att det inom fem år kommer vara möjligt för kunden att få sin vara levererad samma dag som den beställs, vilket leder till att branschen vill hitta effektivare lagerlösningar.

En annan het trend som också presenterades under Power of Three, är utvecklingen av vattenvägar för distribution av varor. I dag används transportsättet i flera vattennära storstäder och anses vara ett smart sätt för att leverera varor till stadskärnorna. Fördelen med transportmedlet är att det blir mindre trängsel på stadens vägar och en lägre halt av miljögifter som släpps ut. Transportsättet skulle i framtiden även kunna användas i Sveriges största städer, då de ligger nära vatten.

Förarlösa lastbilar var även uppe på agendan under konferensen. Tekniken är klar och transportsättet anses ha en minskad miljöpåverkan jämfört med dagens lastbilar. Det beror på att fordonen är elektroniskt sammankopplade och bromsar samtidigt, vilket gör att kedjan hålls intakt och att vindmotståndet minskar då lastbilarna kör med korta avstånd mellan varandra.

class-1227100

Lagren går mot en automatisering

Sedan 1980 har kostnaden för leveranser till städer ökat med 200 procent. Det finns många skäl till att kostnaden blir allt högre – trafikstockningar, snabbare leveranser och höge krav hos kunder är några av orsakerna. För att få en effektiv lagerhållning och arbeta med lönsamma logistiklösningar krävs det samarbeten internt och externt i företagen, kortare plocktider på lagren och korrekta leveranser.

– Trenden är att kunder köper mer småprylar, en artikel istället för en pall. Ordnarna blir alltså mindre och det kräver smarta hanteringssätt på lagren. I dag sköts det mesta manuellt, där man går med en vagn eller en truck och plockar varor. I framtiden kommer det krävas extremt mycket personal om man ska fortsätta att arbeta på det sättet. Utvecklingen som sker är därför att lagerhanteringen blir mer automatiserad – man får godset att komma till sig istället. Jag arbetar med hissautomater, där man lagrar godset på höjden, för att skapa mer utrymme på lagret och mindre gångtid för personalen, säger Björn Karlsson, vd på Weland Lagersystem, som berättar att hissautomaterna bland annat sparar 90 procent av ett lagers golvyta, jämfört med vanliga hyllställ.

Drönare tros bli en del av framtiens leverassätt. De snabba robotarna tar sig fram i de flesta miljöer och används redan i dag av vissa företag i världen.

Drönare tros bli en del av framtiens leverassätt. De snabba robotarna tar sig fram i de flesta miljöer och används redan i dag av vissa företag i världen.

Framtidens leveranssätt blir mer flexibelt

En av de största utmaningarna i framtiden är att ledtiderna blir kortare för varje dag. Snart pratar man om timmar och minuter istället för dagar, när det gäller leveranser.

– Det tror jag blir den svåraste pucken. Kundernas förväntningar ökar och det gäller att hänga med i utvecklingen. I dag ska man vara med dygnet runt – på jobbet, i sociala medier och med familjen. Det gör också att man också ställer högre krav på produkter och leveranser. Det svåraste är att finna en knutpunkt, då människor befinner sig på olika platser hela tiden och vill ha leveranserna dit de befinner sig. Men jag tror inte att det kommer bli dyrare att skicka varor, det krävs bara andra av leveranser, säger Björn Karlsson.

Björn Karlsson

Björn Karlsson, vd på Weland Lagersystem.

Under 2015 testade för första gången Amazon och DHL drönare som ett leveranssätt. På endast några minuter levererades ett paket med medicin till en kund – en sträcka som med bil eller cykel hade varit fyra kilometer längre. Att just använda drönare som ett leveranssätt, ser Björn Karlsson som en framtida självklarhet.

– Man har börjat leverera pizza via drönare. Kan man lyckas leverera varm mat så kan man lyckas med kosmetika och kläder. Jag är helt övertygad om att man kommer hitta ett arbetssätt för att använda drönare, det tror jag definitivt kommer bli verklighet. Men det kommer även finnas andra transportsätt. Likaväl som att man forslar gods i luften så tror jag att man kommer göra det under marken – precis som man gör med sopor idag. Kanske kommer det i framtiden finnas stora tunnelbanesystem under storstäderna, där man skickar godset i rör. Jag tror på en helautomatisering – i hemmet kommer kylskåpet säga till när mjölken slut och då beställs det automatiskt ny mjölk som levereras till dörren, berättar Björn Karlsson.

barrels-708624

Färre plockjobb i framtiden

I dag finns det helautomatiserade lösningar där robotar forslar pallar på lagren. Björn Karlsson menar att det i framtiden kommer innebära färre plockjobb.

– I framtiden kommer du inte behöva ha en person som plockar, utan det kommer vara robotar som gör det. Jag tror att den största förändringen kommer ske hos de tillverkande företagen – man ser till att det blir mer just in time, ledet som tidigare innehöll ett transportföretag eller en tredjepartslogistiker kommer inte finnas. Jag tror inte att det kommer finnas några lager, dit du åker plockar saker, utan tillverkaren kommer direkt skicka varorna till kunden, framhåller Björn Karlsson.

Samarbete ger en lyckad logistikkedja

För att få en lönsamhet i logistikkedjan krävs samarbete med både kunder och leverantörer i flera led. Även horisontella samarbeten med andra företag och konkurrenter kan vara avgörande för effektivitet och framgång. Enligt Pär Sandström, logistikkonsult på PSandström Logistics, kommer förmågan att samarbeta, vara avgörande för vilka företag som lyckas i framtiden.

Pär Sandström

Pär Sandström, logistikkonsult på PSandström Logistics.

– Förmågan att samarbeta skapar Economies of Scale, storskalighet och anpassning. Att samarbeta kring vilka handelsytor, järnvägsytor och lastbärare man ska satsa på, kommer skapa en standardisering och blir en viktig faktor. Om man inte kan samarbeta får man olika lösningar som inte håller lika bra. Den mest lyckade logistiklösningen är maximal anpassning till affärsidén och det är olika beroende på vilken bransch man pratar om, säger Pär Sandström och fortsätter:

– När jag som vanligt tankade på den lokala macken där dieseln kostar 12.10 kronor per liter, passade jag på att samtidigt handla en flaska mineralvatten av märket med samma ortsnamn där jag nyss tankat. Då slog det mig att literpriset på vattnet blev strax över 60 kronor, det till säga, åtta gånger mer en det flytande bränsle som hämtats 3 000 meter under Nordsjöns botten, forslats till ett raffinaderi, raffinerats, lagrats och transporterats till min lokala mack i nordvästra Skåne. Till det hör att det går åt 12 liter vatten när man framställer en liter diesel. Här kan man säkert fundera över min bristande förmåga till konsumtionsplanering, men en rimlig observation är onekligen att dieselns logistikkedja måste vara väsentligt effektivare än mineralvattnets, vars källa låg några kilometer bort.

logistics-852936

Lagerhantering – mix mellan snabbt och rätt

En effektiv lagerhantering kan definieras som en mix mellan att göra arbetet snabbt och rätt. För att lyckas med det bör företagen kartlägga och beskriva sitt flöde samt skapa en samsyn bland medarbetarna.

– För att lyckas är det bäst om någon i företaget har helhetsansvar för logistiken. Och jag har sett en trend att logistikansvariga flyttas allt högre upp i ledningarna. Företagsledningarna förstår då logistiken och dess värde bättre samtidigt som logistikansvarig kan anpassa logistiken bättre till företagsstrategierna.

En annan trend är att fler företag går från att inte bara mäta hur många plock som görs, utan även andelen korrekta plock och framförallt andelen helt felfria order. Kvaliteten är viktig och det räcker inte att ha hyfsat nöjda kunder säger Fredrik Stahre, universitetsadjunkt vid Linköping universitet, som berättar att det egentligen inte är de hetaste utrustningstrenderna inom lagerhantering som är det viktiga, utan systemet för hur man plockar.

Fredrik Stahre

Fredrik Stahre, universitetsadjunkt vid Linköping universitet.

– Mitt fokus handlar mycket om att vi måste bli bättre på att kartlägga, mäta och analysera det vi mäter. Då vet man sedan vad man ska göra – ska man skaffa ett väldigt snabbt system eller ska fokus läggas på att leveransen ska bli väldigt korrekt? Eller får man resurser att göra både och? Gör man det inte rätt biter man sig själv i svansen – det kostar för mycket att inte leverera rätt, säger Fredrik Stahre, som berättar att det är väldigt få företag som vet vad det kostar att leverera fel:

– När jag har kurser med lagerpersonal eller chefer brukar jag fråga om de vet vad ett felplock kostar. Det visar sig att väldigt få sätter en siffra på det. Även om siffran är osäker räcker det att veta att ett felplock kostar mer än exempelvis femhundra kronor, för att man ska reagera. Det kan förvåna mig att så många företag inte har bättre koll på vad som driver kostnaderna och hur duktiga de är på lagerhantering. Och då inser man vikten av att mäta och analysera sin verksamhet.

high-bay-408222

Av: Joline Ekman