Utställning med svenskt hantverk

Av publicerat

Hos Svenskt Tenn i Stockholm ger höstens stora utställning Närodlad design en inblick bakom kulisserna på fem svenska verkstäder. Svenskt Tenn jobbar aktivt för den svenska hantverksindustrin och vill i och med utställningen visa vilken skillnad det kan göra för både människor och miljö att välja rätt tillverkningssätt och material. Samtidigt visar de upp mycket av den kunskap som finns i vårt land och som tyvärr riskerar att försvinna i och med massproduktionen.

– Vi lever i en värld som präglas av miljöutmaningar. Hur och var vi väljer att tillverka föremål spelar därför stor roll, säger Svenskt Tenns marknadschef Thommy Bindefeld.

När: 15 september–6 november

Av: Josefine Sandqvist