Trendspaning: framtidens logistik

Av publicerat

Sveriges logistik- och transportmarknad förändras i takt med den ökade e-handeln. Branschen står inför utmaningar inom kompetens, lagerhållning och effektivare leveranslösningar. Inrikes har pratat med två logistikexperter för att ta reda på mer om framtidens trender.

Logistik är en förutsättning för ett fungerande samhälle och i dag arbetar nästan alla företag med någon form av logistik. På lokalnivå kan det handla om att hantera leveranser, lagerhållning, ta beslut om byggen och avsätta mark. På regionalnivå sköts planeringen av infrastrukturen och fördelningen av resurser till olika byggprojekt i syfte att optimera logistikflödena.

Allt fler företag ser i dag logistik som en möjlighet att stärka sin konkurrenskraft och sänka sina kostnader. Det har lett till att logistikbranschen i dag är en av de mest expansiva branscherna i Sverige. För att hålla tempot högt krävs också kompetent personal.

– Utbildning är just nu en av de största utmaningarna inom branschen. Det finns mycket kompetent personal inom den digitala utvecklingen. Vi behöver både personal som vill jobba mer praktiskt och som är högskoleutbildade och vill jobba med webbdesign och digital marknadsföring, säger Dag Ericsson, professor i Logistik vid Högskolan i Borås och fortsätter:

– Det behövs ökad kompetens och kunskap inom e-handel eftersom man tävlar på global nivå. Många konsumenter är i dag mogna, globala ”e-handlare” som kräver en allt bättre köpupplevelse. Det räcker inte med en bra produkt, en ökad kundnöjdhet är helt avgörande för strävan att växa och öka lönsamheten, men det krävs mer än att tillhandahålla rätt sortiment och produkter till ett attraktivt pris. Också hemsidan måste vara anpassad för den erfarna näthandlaren med fokus på mobilen för att öka köpviljan. E-handeln i mobilen har, som nämnts, ökat rejält de senaste åren och därmed också kundernas krav på mobilanpassning.

ship-984146

Kunden står alltid i fokus

Enligt Forskningsinstitutet BVL är den allra viktigaste trenden att kundernas krav ökar. Nu förväntar sig kunderna att kunna korrigera leveranser med allt kortare varsel. Den näst viktigaste trenden är att logistikföretagen måste hitta ett sätt att hantera kundernas nätverk. I dag samarbetar företagen allt mer och kombinerar sina försörjningskedjor. Utmaningen är att hitta lösningar som gör att företagen kan bli mer flexibla och delaktiga i ett föränderligt nätverk.

– Den digitala konsumentens nya beteenden och preferenser ställer krav på företagen, men skapar också nya affärsmöjligheter genom kopplingar mellan människor och teknik. Men detta kräver en helhetssyn där konsumenter, butiker, e-handlare, varuförsörjare, logistiker och tillverkare synkroniseras och integreras på ett bättre sätt. Logistikföretagen måste i ökad utsträckning bli serviceföretag och fungera som både leverantörer och kommunikatörer, säger Dag Ericsson.

Dag Ericsson

Dag Ericsson, professor i Logistik vid Högskolan i Borås.

Tidigare ansvarade e-handlaren för den kommersiella verksamheten och tänkte att det räckte så. Men i dag har företagen börjat inse att ett gott samarbete mellan dem och logistikföretagen är a och o. Det leder till ett smidigare samarbete och nöjdare kunder.

– Konsumenterna vill kunna köpa ”vad, var, när och hur de vill” och framför allt, få leveransen ”var, hur och när de vill”. Det gäller att ha en helhetssyn på hela processen från köpprocess till leverans i konsumentens hand. Studier visar att själva köpprocessen tar cirka tre minuter, men leveransprocessen tar i genomsnitt tre dagar. Det är alltså en stor rationaliseringspotential inom logistiken. Leveransprocessen blir därmed allt viktigare. Det gäller att bevaka flödet och kommunicera med kunderna rörande viktiga händelser som exempelvis förseningar eller andra störningar. Man ska också kunna hantera nya förutsättningar som att ändra mottagare eller leveransplats, ändra liggetider på utlämningsställe och stoppa leveranser, berättar Dag Ericsson.

Cirka 30 procent av alla inleveranser till e-handlare kommer från kunder, vilket innebär att kunderna ofta är de största leverantörerna. Därför är en förbättrad returprocess väldigt viktig och bidrar till att skapa trygghet i samband med köp, eftersom returer i dag ofta upplevs vara krångliga.

logistics-852936

Konsumentdriven logistik

E-handeln är under mycket snabb utveckling och näthandel via mobiltelefon och surfplatta ökar kraftigt. Studier visar att under 2015 handlade 42 procent av alla svenskar via en smartphone eller surfplatta.

– Den digitala utvecklingen har totalt ändrat förutsättningarna för verksamheten i näringslivet. Mobiler, ”paddor” och datorer gör att konsumenterna på ett helt nytt sätt är inblandade och integrerade i design och utveckling av distributions- och försörjningskanaler. I dag är det i stort sett realtidskopplingar som gäller, vilket innebär att konsumenterna är i hög grad medverkande här och nu, betonar Dag Ericsson och får medhåll av Mikael Jonsson, vd på Eskilstuna Logistik och Etablering AB, som berättar att leveranserna blir allt viktigare.

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson, vd på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

– Man kommer behöva ha sina hubb i närheten av de stora befolkningscentrumen. Det går väldigt fort i den digitala världen i dag, man pratar om att det i framtiden bland annat kommer finnas små fabriker nära befolkningen, där man kan beställa en produkt som tillverkas på plats och sedan levereras därifrån. Under de senaste åren har branschen brottats med ”the last mile”, vilket är ganska bekymrade då Sverige är en glest befolkad nation och därför har det svårare att snabbt klara leveranser, säger Mikael Jonsson.

Inom logistiken börjar man nu att utveckla andra alternativ – om fem år kan det vara möjligt att leverera beställningar till kunder där de befinner sig för stunden. Med ny teknik kan det vara möjligt att exempelvis hämta sitt paket på barnens förskola, på arbetet eller i träningslokalen.

– Jag tror att vi kommer se en boom av det här om några år. I dag har branschen en utmaning att leverera beställningar dit kunden befinner sig. Men i framtiden kommer det gå att lösas och e-handelns samt den fysiska handeln kommer endast gå under namnet handel. En stor utmaning med e-handeln är också returhanteringen, berättar Mikael Jonsson.

arklow-wind-883884

De hetaste logistiklägena

Eftertraktade logistiklägen ligger ofta där förbindelser med tåg, hamn och bilvägar är goda. I dag vill man ha sina lager i närheten av stora demografiska centrum. Av dessa är Göteborg populärast – då hamnen tar emot ett stort flöde med varor från andra länder. För att etablera bra logistikytor krävs också ett bra samarbete mellan företag och kommuner. De generella logistiklägen som hamnar på första plats i Sverige är Göteborg och Borås, sedan Örebroregionen, Linköping och Stockholm Nord. Marknaden kan se lite olika ut beroende på det geografiska läget och vilket transportflöde man har. I Stockholm och Göteborg finns oftast de mindre etableringarna på cirka 10 000-15 000 kvadratmeter. Kring Jönköping hittar man de större etableringarna på 30 000-60 000 kvadratmeter. Det stora logistikbältet är fortfarande Stockholm, Norrköping, Jönköping, Borås, Göteborg och ner mot Malmö plus Mälardalen och Örebro.

– Utifrån ett e-handelsperspektiv har företagen sina lager nära stora befolkningsmängder. Vi ser mycket av de stora e-handelsföretagen i södra Sverige, Göteborg och Stockholmsregionen. Många e-handelsföretag växer också väldigt fort – det är ännu inte en fullt ut mogen bransch. Det byggs cirka 300 000 kvadratmeter logitstikyta i Sverige per år. För många nya företag som expanderar är det inte alltid optimalt att hyra gamla lokaler, för att optimera sina flöden kan man tvingas bygga nytt. En tydlig trend är också att allt fler fastigheter väljer att positionera sig som ett e-handelscity, det ett sätt att klustra sig för att effektivisera lagerhållningen, avslutar Mikael Jonsson.

class-1227100

Av: Joline Ekman