Motivation – du kan inte motivera en annan människa. Bara inspirera!

Av publicerat

Man ser allt oftare i platsannonser att företag och organisationer söker chefer som har ”förmågan att motivera andra”. Uppenbarligen är de svåra att hitta för samtidigt ser vi allt alltfler visitkort med titeln ”motivationskonsult” – och googlar du ”motivationsföreläsare” så får du direkt mer än 1 500 träffar.

Vad beror det här växande intresset för människors motivation på?

Kanske på att vi rent generellt håller på att tappa sugen i våra jobb. Riktigt ordentligt dessutom. Gallups återkommande undersökningar kring engagemang på arbetsplatsen visar att i vårt land är det numera mindre än en femtedel av medarbetarna, 16 procent för att vara exakt, som känner ett verkligt engagemang i sitt arbete. Man kan förstå att sådana siffror ger bekymmersrynkor i pannorna på både ägare, styrelser och ledningsgrupper. Motivation är ju nyckeln till prestation, och prestationskraven minskar ju inte direkt i arbetslivet.

Det är naturligtvis inget fel på ambitionen att motivera sin nästa – det är bara det att det inte går! Vi lever visserligen i en alltmer digitaliserad värld, men motivation är ingenting som kan föras över från en person till en annan som man för över data mellan två datorer. Det finns ingen Dropbox där man kan lägga en lagom dos motivation som kan hämtas upp av den som behöver det. Nej, den enkla men svåra sanningen är att motivation kommer inifrån. Och då spelar det liksom ingen roll hur vi än försöker med yttre påtryckningsmedel.

Motivation är en individuell process, som faktiskt inte kan kontrolleras av någon annan.

Däremot kan motivationen stimuleras och vägledas! Och det arbetet är, eller borde vara, ledarens viktigaste uppgift.

Helhet, delaktighet, meningsfullhet

Motivation får sin näring av förståelse. Om jag som medarbetare får hjälp att förstå sammanhanget, om jag kan se den större bilden och vilken roll jag själv spelar i helheten. Om jag dessutom tycker att den rollen känns meningsfull – då kan min inre motivation börja spira!

Många företag gör misstaget att de arbetar med medarbetarnas förståelse (och därmed deras motivation) som med sina ”vanliga” affärsprojekt. De lägger upp informations-, kunskaps- och kompetensutvecklingsplaner som om det handlade om nya order- och leveranssystem, med moduler som kan installeras utifrån olika behov. Men motivationsutveckling är något helt annat än att utveckla affärsstöd.

Att medarbetarna har ”förstått” – verksamheten och sin egen arbetsuppgift – kan helt enkelt inte bockas av i en checklista på samma sätt som man checkar av att företagets mejl-servrar fungerar som de ska. Känslan av delaktighet kan inte uppnås på annat sätt än att människor görs delaktiga, och att jobbet upplevs som meningsfullt har mer att göra med medarbetarens tankevärld än med chefens. Varje individ gör nämligen, precis som du, sin förståelse av situationen utifrån vad han eller hon tycker är meningsfullt.

Ditt fingeravtryck är unikt. Det finns ingen annan människa i hela världen som har ett exakt likadant mönster på fingertoppen som du (sägs det i alla fall och det är ju svårt att kolla). Om du tror på den sanningen så är det lätt att inse att det sannolikt inte heller finns en enda människa som har exakt samma ”mönster” i hjärnan som du. Och det är sannerligen en tankeväckande utgångspunkt för den som ska leda andra människor. Var och en av medarbetarna har sina tankar, idéer, ambitioner och visioner, och som ledare måste du försöka matcha företagets mål mot medarbetarens känsla av mening.

Motivationskoden

Om det finns någon kod till människors motivation så är det nog den genetiska kod som gör oss till just människor. Och om du verkligen vill få människor motiverade handlar ditt jobb om att inspirera och involvera – att få dina medarbetare att förstå vad ni tillsammans ska åstadkomma och känna sig övertygade (inte övertalade) om att de själva verkligen vill (inte måste) vara med och bidra.

Fråga dig därför inte hur du ska göra för att motivera dina medarbetare, fråga dig hur du kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att motivera sig själva.

Om boken:
Med ”Motivationskoden – om modernt ledarskap och varför vi borde gå från Management till Humanagement” (Roos & Tegnér) vill Tommy Lundberg uppmuntra chefer att leda utifrån de grundläggande mänskliga behov som ligger bakom vår inre motivation. Med humor och utgångspunkt i forskning kring mänskligt beteende och sina egna erfarenheter visar Tommy vad det är som gör att vi går igång på jobbet och pekar på de mest fundamentala problemen med dagens ledarskap.

Om författaren:
Tommy Lundberg har en bakgrund som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Sedan 2008 arbetar han som konsult i kommunikationsfrågor och föreläsare kring ledarskap och medarbetarskap. Tommy har tidigare skrivit fyra böcker, bland annat ”Ledarskap på Apstadiet” (nominerad till Årets HR-bok 2010) tillsammans med beteendevetaren Ola Berggren.