Störta mot marken i Grönans nya attraktion

Av publicerat

I nästa års stora nyhet på Gröna Lund störtar du vänd mot marken i 90 kilometer i timmen från 95 meters höjd. Attraktionen heter Ikaros och liknar det klassiska Fritt Fall men när åkarna är högst upp lutas stolen inåt 90 grader, det vill säga helt liggande med ansiktet mot marken. Namnet kommer från den grekiska mytologin och den övermodiga Ikaros som flög för nära solen så att hans vingar smälte och han föll. Högst upp på attraktionen finns därför passande nog en sol.

Gröna Lund har en begränsad yta att jobba med, men ingenting kommer att tas bort från nöjesparken inför bygget. Ikaros byggs på en bro på en yta av fem meter mellan Lustiga Huset och berg-och-dal-banan Jetline.

Vågar du?

Foto: Sven Prim/Agent Molly & Co