Nöjda resenärer på de svenska flygplatserna

Av publicerat
Landvetter

Svenskarna är nöjda med flygplatserna, visar en ny mätning. Swedavia har analyserat sina tio flygplatser och mätt hur nöjda deras resenärer är – och resultatet är positivt.

Kundnöjdheten har räknats ut från den internationella ACI-standarden, som fungerar på så sätt att resenärerna får gradera hur nöjda de är på en skala mellan 1-5, där 1 är dåligt och 5 utmärkt. I resultatet räknas bara 4 och 5 in.

Många flygplatser når nya rekord och det totala resultatet visar att 77 procent är nöjda, men att många önskar billigare priser och större utbud av restauranger och butiker. Swedavias mål till 2020 är att 85 procent ska ge en 4 eller 5 i betyg.

I årets mätning var resultatet på Arlanda 76 procent.

– Arlanda, som står för drygt 60 procent av hela Swedavias resenärsflöde, har ökat med nästan 10 procentenheter sedan 2011. Kunderna gillar vårt bemötande, att flygplatsen är ren och att flödena är smidiga. Det känns väldigt bra, men vi är samtidigt medvetna om att vi har ytterligare arbete att göra när det gäller flygplatsatmosfär, prisbild och serviceutbud, säger Linda Sjödin, kommunikationsdirektör på Swedavia.

Foto: Peter Phillips/Swedavia