Dalarna – ett Sverige i miniatyr

Av publicerat

Genom att storsatsa på turismen, företagsutveckling och att ta emot många flyktingar visar regionen var skåpet ska stå. Målen är öka den ekonomiska aktiviteten, säkra tillgången på kompetens och sätta bostadsmarknaden i rullning.

En region som besitter allt ifrån bördiga slättbygder och insjöar i söder till stora barrskogar, fjällkedjor och forsande bäckar i norr. Om vi borster från kustlandskap är Dalarna ”Ett Sverige i miniatyr”. Ett uttryck som myntades av Erik Axel Karlfeldt i STF:s årsskrift 1926. De knappt 300 000 invånarna samsas på en yta lika stor som hela Belgien, där det bor 10,5 miljoner människor. Inte undra på att regionen efterlyser invånare och tacksamt tar emot flyktingar och tar tillvara på deras kompetenser. Omfattande satsningar på besöksnäringen och företagande har dessutom gett resultat.

– Besöksnäringen här är en av landets starkaste och vi har en mångfald av små och stora företagande i länet, säger Tiina Ohlsson, regiondirektör i Region Dalarna.

Stora Stoten Falu Gruva

Lokala företag på en global marknad

Här hittar du industrijättar som ståltillverkarna SSAB, Outokumpu, Ovako och kraftföretaget ABB liksom mellanstora och små innovativa företag.

– Arbetslivet är mycket mångfacetterat. Fokus ligger dock på besök- och exportindustrin, säger Tiina Ohlsson.

Tiina Ohlsson, regiondirektör i Region Dalarna.

Tiina Ohlsson, regiondirektör i Region Dalarna.

Mycket riktigt ruvar regionen på exportindustrier som tillverkar allt ifrån stål och batteriladdare till papper och dataspel.

– Vi har till exempel ett spännande barnmedieföretag som designar spel och program för barn, en unik affärsidé med internationell marknad.

Inom området IT är också Dalarnas Eco Data Center i Falun värt att nämna.

– Eco Dator Centret är en infrastruktursatsning som vi i Dalarna nu jobbar med att stödja utvecklingen av.

Det finns redan med bland topp tio av världens renaste och grönaste datahalls-projekt med högsta möjliga säkerhetsklassificering. Den värmen som servrarna alstrar tas även tillvara för att värma husen i Falun. Den stora landskapsytan ger även plats åt lager- och distributionsföretag. Ett av dem är det internationella detaljhandelsbolaget Clas Ohlson som har sin distributionscentral i Insjön, där huvudkontoret en gång öppnade.

– Vi är stolta över att Clas Ohlson har sitt centrallager och största lager här.

Foto: David Lundberg

Foto: David Lundberg

Planarbete på gång

Bostadsmöjligheterna i Dalarna är näst intill obegränsade. Vare sig du föredrar pulserande städer, fridfull landsbygd eller något mittemellan lär du hitta det här. Dock är bostadsmarknaden begränsad då bygget står så gott som stilla.

– Det är brist på bostäder i länet vilket gör att det blir för lite rörelse på bostadsmarknaden. Omkring 8 000 nyanlända har kommit hit och då blir bostadssituationen mer påtaglig, säger Tiina Ohlsson.

Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät från 2015 rådet bostadsbrist i åtta av Dalarnas 15 kommuner. Ännu fler kommuner är i behov av fler hyresrätter i varierade storlekar. Bristen ställer till det för flytt inom och till regionen. Faktum är att befolkningen i Dalarna växer vilket sätter bostadsmarknaden i ett skarpt läge. Tiina Ohlsson menar att en lösning skulle vara att bygga fler äldreboenden.

– Det är svårt att hitta prisvärda äldreboenden i Dalarna vilket gör att många bor kvar i sina villor. För att få loss villor krävs det att vi bygger fler boenden för just äldre.

Omkring 500 nya bostäder varje år är planen som Länsstyrelsen satte upp i fjol. Trots tröga processer ser det ändå ut att börja hända saker.

– Kommunerna jobbar med planarbete så det finns mark att bygga på och vi är glada om det kommer fastighetsägare som vill bygga. Till viss del har det kommit i gång.

Den fridfulla Marnäsån Långsjön.

Den fridfulla Marnäsån Långsjön.

Visar vägen till arbetsmarknaden

Ännu ett behov är kompetens och med tanke på att en tredjedel av dalmasarna går i pension inom en tioårsperiod är läget akut. En möjlighet är att ta tillvara på kompetensen hos nyanlända.

– Vi har ett program i Dalarna som antogs i juni. Programmet kallas ”Vägen in” där alla parter i länet har undertecknat en avsiktsförklaring för att hjälpas åt, säger Tiina Ohlsson.

Tanken bakom samarbetet är att öppna upp vägen till arbete, språk, utbildning, hälsa, bostad och social sammanhållning.

– Nu gör vi behovsanalyser och tittar på hur läget ser ut för att sedan börja agera.

Vad gäller utbildning handlar det om att komplettera den erfarenheten som de nyanlända har med sig.

– Här är hela bredden av grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar och MBA-utbildningar för nyanlända nödvändiga.

Ungdomar är nästa prioritering för att höja kompetensen i regionen. Dels vill de få fler utifrån att välja Högskolan Dalarna men främst att få regionen unga vuxna att slutföra sin gymnasieutbildning.

– Vi har många gymnasieungdomar som inte gör klart sin utbildning och dessa ungdomar kommer inte in i samhället.

Det blev startskottet för det projekt ”Plugga klart” som Region Dalarna, med stöd av Europeiska socialfonden, startade i januari 2016. Utvecklingsarbetet innefattar länets samtliga skolor som i samlad trupp ska få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier och minska skolavbrotten.

Outdoorkulturen i Dalarna är Sveriges största.

Outdoorkulturen i Dalarna är Sveriges största.

Ny flygplats och fjällanläggning

Dalarna är Sveriges tredje största besöksdestination och gästnätterna bara ökar. För att behålla den pallplatsen och förhoppningsvis blir ännu mer attraktiva sker flera parallella projekt. De två som nu står i fokus är en ny flygplats i Sälen samt nya fjällanläggningen Idre Himmelfjäll.

– Det blir en internationell flygplats vilket vi tidigare har saknat. Den totala investeringssatsningen är tio miljarder och speciellt Sälen, Trysil och Idre kommer få fler turister, säger Tiina Ohlsson.

Investeringarna är beräknade att leda till runt tre miljoner fler gästnätter per år, vilket genererar tusentals nya jobb. Siffror som får turistorganisationerna att jubla.

Carl Johan Ingeström

Carl Johan Ingeström, vd på Visit Södra Dalarna AB.

– Turismen är en av Dalarnas basnäringar och ökar konstant vilket såklart är jätteroligt, säger Carl Johan Ingeström, vd på Visit Södra Dalarna AB.

En ny stor flygplats är också något som de länge har väntat på.

– Vi måste åt den utländska turismen och flygplatsen i Sälen är en del av det grepp vi tar. De största turistländerna är Norge, Danmark och Holland och nu kommer det bli lättare för internationella turister att ta sig hit.

Och visst är det mycket som lockar i regionen, speciellt under vinterhalvåret.

– Vi är ju bortskämda med vinterevenemang i Dalarna men vi måste bli mer attraktiva för sommarturismen.

Carl Johan Ingeströms personliga favoritevenemang är något helt annat än skidor och skridskor.

– En favorit är ”Skankaloss”, en udda musikfestival i Gagnef som fort säljer slut. För att upprätthålla samt locka hit fler turister gäller det att få till bättre och exportmogna produkter.

Falu Gruva är något för alla åldrar.

Falu Gruva är något för alla åldrar.

Aktörer i projektet ”Vägen in”
En regional överenskommelse om etablering av nyanlända 2015 till 2020. De undertecknande parter är Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Almi företagspartner, Migrationsverket, Företagarna och samtliga länets kommuner.

Av: Caroline Holmqvist