Utställt – utifrån ett fotografi

Av publicerat

Den gemensamma nämnaren mellan konstnärerna Isca Greenfield-Sanders och Astrid Kruse Jensen som båda nu ställer ut på Wetterling Galleri i Stockholm är fotografiet. Men hur de hanterar mediet skiljer sig år. I Isca Greenfield-Sanders fall handlar det om att hon köper samlingar av fotografier på Ebay. Bland dessa fotografier väljer hon sedan ut de hon vill bearbeta, förstora, förminska, måla på. Bilderna får en härlig lyskraft och trots att de är dyra säljer de bra. Astrid Kruse Jensen å sin sida väljer istället att utgå från privata bilder. Denna gång har hon arbetat på temat speglingar. Framkallat har hon gjort manuellt och ibland genom att för hand applicera framkallningsvätskan där hon vill ha den. Bilderna får en ny innebörd. Likheterna mellan de två är många, olikheterna likaså men det här är så pass bra att jag varmt rekommenderar ett besök. Utställningen pågår till den 2 april.

Adress: Kungsträdgården 3, Stockholm

Bild (vänster): Isca Greenfield-Sanders, Canoes, 2015 © Isca Greenfield-Sanders/Wetterling Gallery
Bild (höger): Astrid Kruse Jensen, Fragments of Remembrance #11, 2014-2015. © Astrid Kruse Jensen/Wetterling Gallery