Att bygga sitt eget varumärke

Av publicerat

Konkurrensen om de hetaste jobben är stenhård, likaså konkurrensen om att få de vassaste personerna med rätt kompetens att börja på just ditt företag. Därför kan det varav klokt att fundera kring, och jobba med, sitt varumärke. Hur vill du bli uppfattad?

Störst, bäst och vackrast. Att bli utvald i en rekryteringsprocess är inte helt lätt när kraven ökar. Det som två tidigare gjorde ska en person göra i dag och den digitala utvecklingen gör att kompetens fort blir inaktuell medan ny kompetens tillkommer. Hur ska vi tänka, vara och agera för att just vi ska vinna kriget på marknaden och hur ska HR-avdelningarna finna rätt person bland alla sökande? Rekryteringsexperten Eva Brunnberg, Regionchef Stockholm/Norr och Affärsutvecklingschef Finance på Manpower Expertis, ger Inrikes en lägesrapport.

HR, Human Resources, har en viktig roll i att forma hållbara arbetsförhållanden för medarbetare och chefer. Vad ska ett företag främst tänka på vid rekrytering?

– På dagens arbetsmarknad, där bristen på och därmed konkurrensen om vissa typer av kompetenser blir allt större, är det helt avgörande att arbetsgivare aktivt arbetar med sin Employer Branding, det vill säga hur ett företag eller en organisation uppfattas som arbetsgivare. Vi ser tydligt att det är de organisationer eller företag som är bäst på att hitta, attrahera och utveckla sina medarbetare som också är de som står sig starkast i konkurrensen om morgondagens talanger.

chess-316657

Hur kan ett företag jobba med sin Employer Branding och få fler arbetssökande?

– Tydliggör en EVP, Employer Value Proposition, det vill säga varför just du ska vilja komma till oss som företag. Detta ska sedan återspeglas i hela rekryteringsprocessen – från annonsering till referenstagning. Många underskattar annonsens utformning när man försöker hitta nya talanger till sitt bolag – redan här måste man fundera på hur man uttrycker sig så att tjänsten och bolaget framställs på ett bra, tydligt och attraktivt sätt. Ju tydligare det blir för företag och organisationer att Employer Branding inte handlar om något som enbart HR avdelningen jobbar med, utan att det är något som måste genomsyra hela bolaget desto mer tid och kraft lägger olika bolag på sitt Employer Branding-arbete. Det skiljer sig naturligtvis åt på vilket sätt man jobbar med detta. Vi vet att den närmaste chefen är mycket viktig för en persons trivsel. Personal som har fullt förtroende för sin närmaste chef rekommenderar gärna bekanta och andra att söka jobb på företaget. Därför är det självklart viktigt att en organisation tillsätter de chefer som kan bära de värderingar och det affärstänk som man som bolag eftersträvar, och att dessa chefer får det stöd de behöver för att göra ett bra arbete.

Felrekryteringar kostar pengar – hur hittar arbetsgivaren rätt? Finns det verktyg att tillgå?

– Företag i dag arbetar med olika typer av verktyg för att öka sannolikheten för att få in rätt person till rätt plats, och minska risken för felrekryteringar. Här finns det ett stort antal verktyg att tillgå, som naturligtvis kräver kompetens för att utvärdera och hantera. Dessa verktyg omfattar bland annat en tydlig kravspecifikation som speglar inte bara önskvärda kompetenser och egenskaper, utan också inkluderar vilken typ av profil som skulle passa teamet och företaget i stort samt organisationens mål och visioner, annonsutformning, kompetensbaserade intervjuer, olika typer av tester, referenstagning etcetera. Många väljer att ta extern hjälp vid rekrytering, dels för att få expertkunskap, tillgång till ett brett nätverk men också för att få hjälp av en neutral part när det gäller att utvärdera interna och externa kandidater.

IMG_1048_SV

Vilka är de största utmaningar för HR-avdelningarna?

– HR-avdelningarna i dag har en komplex och mångfasetterad uppgift som liksom alla andra verksamheter får allt större krav på sig att dessutom effektiviseras. Några av de utmaningar som en HR avdelning står inför i dag är att handfast knyta bolagets affärsmål och visioner till HR-arbetet och ta hänsyn till Employer Branding. Ännu en utmaning är de ökade sjukskrivningstalen och HR-avdelningen måste bli bättre på att stötta verksamheten i proaktiv arbetsmiljöarbete och stöd om och när medarbetare faktiskt blir sjuka. Då kan medarbetarna komma tillbaka i arbete på ett bra sätt igen.

Är det lämpligt att vid rekrytering lyfta eventuell psykisk ohälsa utan att bli utgallrad?

– Det allra bästa är att kandidaten är sanningsenlig vad gäller eventuell sjukdom, även om det naturligtvis finns en risk att rekryterande chef då väljer att gå vidare med en annan kandidat. Vid referenstagning kommer denna typ av information oftast fram, varför det alltid är bäst att man som kandidat har talat om detta själv.

Vad tittar ni på i ett CV när ni söker kandidater för ett jobb?

– Att den sökande har den erfarenhet eller de kvalifikationer som krävs för det specifika jobbet kopplat till kravspecifikationen. CV:t är bara en del i att hitta rätt person till rätt position eftersom vårt arbete som rekryteringspartner inte bara handlar om att säkerställa rätt kompetens utan också att personen i fråga kommer till sin rätta i den företagskultur som är aktuell, att kandidaten har de förmågor som krävs nu och framöver, att kandidaten passar – både kompetensmässigt och personlighetsmässigt – i det team och tillsammans med den chef som är aktuell och så vidare. Då det inte bara är företaget som söker en kandidat utan också en kandidat som söker en ny roll, är det också vår uppgift att säkerställa att den aktuella positionen också speglar kandidatens krav och önskemål.

computer-416569

Om Manpower Experis:
Ett bolag inom Manpower Group som arbetar med kompetensförsörjning av chefer och specialister via olika typer av rekryterings- och konsultlösningar. Företaget är globalt och finns i över 50 länder och är representerade på omkring 30 orter i Sverige.

Utmärkelse för Employer Branding:
Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt Employer Brand. Två gånger per år samlar Universum Sveriges HR-elit för att prisa de organisationer och personer som utmärkt sig i sitt arbete med att attrahera, rekrytera och behålla talanger. På Talent Excellence Awards, som arrangerades i oktober 2016, presenterades de vars satsningar mot målgruppen Young Professionals varit speciellt lyckosamma.

Av: Caroline Holmqvist