Gröna mötesplatser

Av publicerat

I Linköpings nya stadsdel Vallastaden utvecklas just nu ett boendeområde med fokus på hållbarhet och miljö. Detta är en del i samhällsbyggnadsprojektet Linköpingsbo2017 som ska resultera i en helt ny stadsdel. I de nyanlagda parkerna Bäckaparken och Vallaparken har man satsat på att skapa naturliga mötesplatser.

– Här finns bland annat fantasifulla planteringar, sittplatser och bryggor, promenadstigar, broar, utterstockar, fruktträd och ängar. En genomgående aspekt har varit att främja kulturella ekosystemtjänster, alltså att skapa en miljö som förbättrar människors välmående genom utevistelse och sociala interaktioner, säger Linda Moström, landskapsarkitekt på White Arkitekter.

Okidoki är områdesarkitekter och deras idé för stadsdelen byggs upp i fyra sociala nivåer; från den egna bostaden, till den gemensamma vinterträdgården, kvarteret och parken. Genomgående är ambitionen att skapa social hållbarhet och ökad gemenskap.

– Förutom att blanda olika typer av bostäder har vi jobbat mycket med grönskan och att skapa en miljö som kan skapa goda förutsättningar för sociala möten. I varje kvarter kommer det att finnas Felleshus – en kombination av gemensamhetshus och växthus. Flera av flerfamiljshusen får dessutom en vinterträdgård som man delar med sina grannar, säger Martin Nordahl, arkitekt på Okidoki.

Vallastaden är den första delen i projektet och beräknas vara klar sommaren 2017 då ett bo- och samhällsexpo, Linköpingsbo2017, att äga rum. En arena som även kommer att användas för möten, seminarium och utställningar för att främja dialog och delaktighet i skapandet av den nya gröna
mötesplatsen.

Text: Yvonne Gull