Miljöbygge i Malmö

Av publicerat

Med fokus på att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver har Skanska fått i uppdrag av Stena Fastigheter att bygga ett flerbostadshus. Huset kommer att bli 16 våningar högt och erbjuda 63 lägenheter på Dragörkajen i Limhamn strax utanför Malmö. I projektet som beräknas vara färdigt hösten 2017 ingår även två så kallade bokaler, där boende och företagande kan kombineras.

– Det finns ett stort behov av hyresrätter i våra storstadsregioner. Satsningen i Malmö ligger helt i linje med vår ambition att få igång en omfattande nyproduktion. Vårt mål är att bygga 500 bostäder per år, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

Text: Yvonne Gull