Digital logistik är framtiden

Av publicerat

I dag handlar logistik inte bara om transport och fördelning utan också om kännedom för var exempelvis en vara befinner sig vid en exakt tidpunk.

– Det som har störst betydelse är kraven på hållbarhet. Logistiken ska vara lättillgänglig med delbar information, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Inrikes.

Logistik är en förutsättning för ett fungerande samhälle och i dag jobbar praktiskt taget alla företag med någon form av logistik. På lokal nivå handlar det till exempel om att hantera leveranser, lageruthyrning, avsätta mark och ta beslut om byggen. På den regionala nivån sköts planeringen av infrastrukturen och fördelningen av pengar till diverse byggprojekt i syfte att optimera logistikflödena.

– Ser kommunerna till att avlastning och omlastning vid Sveriges hamnar fungerar har vi ansvar för att det finns transportinfrastruktur till hamnarna, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Trafikverket gör först en prioritering av behoven i landet som används som underlag för regeringsbeslut. Dock finns det inte möjlighet att genomföra alla önskade byggen och många sållas bort.

– Genom att hämta fakta från kommuner och intressenter bedömer vi hur behoven ser ut med transport i landet och var de största behoven finns. Det är en förutsättning för smarta logistiklösningar.

Behoven grundar sig till mångt och mycket på företags etableringar som i sin tur grundar sig på framkomligheten vilket kokar ner till att logistiken ofta centraliseras till storstäderna och längst med kusterna. Nu är tanken att förbättra logistiken i hela landet. Nya tekniklösningar och avsätta mark för lagerlokaler ska förhoppningsvis ge näring till detta.

Anna Johansson (S), infrastrukturminister.

Anna Johansson (S), infrastrukturminister.

Efterfrågan på lager är stor, bland annat i takt med att e-handeln ökar, och då krävs det avsättning av mark. Men den processen liksom bygglovsbesluten har en tendens att dra ut på tiden. Något som Fredrik Jagersjö, fastighetsrådgivare och uthyrare på JLL har erfarat.

– Jag tycker man ska korta ner bygglovsprocesserna och bygga mer på spekulation. Förutsatt att kommuner kartlägger och viker mark åt lokaler och staten åt bra infrastruktur. Sedan är det upp till oss att stärka företags marknadskännedom om etableringsmöjligheter.

På JLL, Jones Lang LaSalle, jobbar de med att hjälpa fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster och vise versa. Med andra ord en förlängd arm mellan fastighetsägare och hyresgäster. Något som bygger på att ha en känsla för logistik.

– Jag projektleder hur uthyrningen ska gå till, tar fram marknadsplaner och genomför själva uthyrningen. Bland annat träffar jag hyresgäster och ställer frågor om deras behov.

Ett jobb där planering och god framförhållning A och O.

– Oftast kommer företag ut på marknaden med för dålig framförhållning och då är det för sent för att hitta lokaler i nybyggen.
Enligt Fredrik Jagersjö är det dags att börja söka ny lokal två år innan hyrestiden går ut.

– Det kan låta som en lång tid men man måste bekanta sig med marknaden och hinna signa upp på nyproduktion. Börjar man leta senare är begränsningarna större då kanske bara befintlighetsmarknaden är aktuell.

Han menar att nya lokaler har många fördelar.

– Logistiken blir både snabbare och effektivare då moderna lokaler är anpassade efter dagen flöden med till exempel högre takhöjd. Det kan företag spara mycket pengar på. Sedan är nyproduktionen oftast inte dyrare.

Trafiken fortsätter att växa på landets flygplatser. / Foto: Peter Phillips/Swedavia

Däremot är det fastighetsägare som vill spara pengar genom att sköta förmedlingen på egen hand.

– Våra största konkurrenter är fastighetsägare som har egna avdelning för uthyrning och logistik.

Men här har JLL en fördel gentemot hyresgästerna.

– Fastighetsägarna talar utifrån sitt eget perspektiv medan vi talar om marknaden och långsiktighet. Vi kan ge hyresgästerna en opartisk bedömning och de slipper kontakta alla fastighetsägare själva.

Just därför är det i dag inte helt ovanligt att både fastighetsägare och hyresgäster tar hjälp av logistikkonsulter. Utmaningen är att få fler att känna till tjänsten.

– Även om JLL är ett globalt företag så känner många inte till det. Därför satsar vi mycket på att marknadsför oss via press, sociala medier, seminarier med mera. När vi väl har startat samarbete finns de i vår databas.

Fredrik Jagersjö, uthyrare på JLL.

Fredrik Jagersjö, uthyrare på JLL.

Liksom inom alla områden är hållbarhet något som läggs stor vikt vid när det kommer logistik.

– Vi kommer i kontakt med den frågan när det gäller grön byggnad och där har vi ännu en fördel med nyproduktion. Det kan innefatta allt ifrån bra lägen till energiförsörjning och driftkostnader.

Till sin hjälp finns olika miljöcertifieringar.

– Vi märker att fastighetsägarna har blivit mer angelägna om hållbarhet då de vill ha nöjda hyresgäster. Därför ställer vi frågor och tittar på certiferingar med mera.

När Inrikes tar upp frågan med Anna Johansson visar det sig att grön logistik är en stor fråga även på nationell nivå.

– Det som har störst betydelse är kraven på hållbarhet. När man planerar för ny logistik ska man såklart göra det så miljösmart och klimatsmart som möjligt. Till exempel med hjälp av nya digitala lösningar som sparar på resor samt bättre fordon och motorer.

Med digitala lösningar menar hon samordning, kommunkation och information om var exempelvis en vara befinner sig vid en exakt tidpunk och när varan behöver fyllas på.

– Logistiken, export men också varor i butik, ska vara lättillgänglig med delbar information till skillnad från analoga logistikflöden. Det är tuffa mål för att minska klimatpåverkan och då måste även logistik och transport dra sitt strå i stacken.

Faktum är att grön logistik har varit ett av de transportpolitiska målen länge men det är först på senare tid som det har börjat hända saker.

– Det har inte prioriterats förut och nu behöver vi ytterligare förstärka den biten. Grön logistik måste väga tyngre och tekniska möjligheter kommer skynda på utvecklingen.

Snö har alltid varit en utmaning för tågtrafiken. / Foto: Stefan Nilsson/SJ

Snö har alltid varit en utmaning för tågtrafiken. / Foto: Stefan Nilsson/SJ

När det gäller resor är det Trafikverkets uppgift att planera och arbeta fram underlag för framtidens infrastruktur.

– Underlaget bygger på antagande om utveckling som de sedan skickar till oss i regeringen. Vi tittar sedan på det som en helhet och tilldelar statliga medel till län och kommuner.

Nästa tidplan som Trafikverket nu jobbar fram underlag till gäller perioden 2018 till 2029.

I kommunerna pågår ständigt planeringen av bättre logistik och transport. För att uppmuntra kommuner till detta delar tidningen Intelligent Logistik ut ett pris till årets bästa logistikkommun. Prisutdelningen sker under ett evenemang i maj där både varuägare, akademi, experter och yrkesfolk deltar. Det handlar även om att dela erfarenheter, göra affärer, uppdatera sig om det senaste samt diskutera framtidens logistik och transportlösningar. Förra året tilldelades det prestigefyllda priset Ystad Kommun och i år var det Göteborgs tur att kamma hem nomineringen för den kommun som under året gjort mest för att handel, godslogistik, citylogistik, persontransporter och arbetspendling ska fungera optimalt. Juryns motivering lyder:

”Göteborg tar hänsyn till gods i fysisk och strategisk trafikplanering, både långsiktigt och operativt. Staden sticker med konceptet Stadsleveransen som är full drift, efter decennier av liknande pilot- och FOU-projekt runt om i Sverige, som stannat på idéstadiet. Kommunen brister i arbetet med de egna transporterna, men har välfungerande bud- och stadsleveranser med elbilar, som samlastar gods till näringsidkare i innerstaden. Plus för gratis kollektivtrafik för pensionärer, stadens förmåga till samverkan och dialog samt att staden nyligen avsatt toppmark för logistikbyggen.”

Logistik- och transportmässan genomfördes den 19 till 21 maj 2015 och kommer tillbaka den 16 till 17 november 2016.

Om JLL:
Ett globalt företag med 58 000 anställda runt om i världen varav 115 personer i Sverige på våra kontor i Stockholm och Göteborg. De arbetar med fastighetsrådgivning vad gäller kommersiella fastigheter såsom kontor, handel, industri, logistik etcetera. Europas huvudkontor är beläget i London.

Logistikbältet:
Ett antal platser där det finns flera trafikslag, trafikleder och mycket godsflöden. Logistikbältet inom fastighetssektorn sträcker sig från Örebro till Stockholm och sen via Jönköping och Göteborg vidare ner till Malmö.

Av: Caroline Holmqvist