All personal på ett ställe

Av publicerat

Nyligen fick Skanska uppdraget av Västfastigheter att bygga Regionens Hus i Göteborg. Ett hus bestående av en låghusdel om fem våningar och en höghusdel om 15 våningar. Läget är Centralstationen och här är tanken att cirka 1 300 personer som arbetar inom Västra Götalandsregionen med administration kommer att ha sin nya arbetsplats. Projektet inleds nu med projektering, kostnadsberäkningar och fastställande av tidsplan. Första halvåret 2019 är det tänkt att de anställda ska kunna flytta in i Regionens Hus som även kommer att erbjuda konferensanläggning, restaurang, representationslokaler och ett antal p-platser.

– Byggnationen är tekniskt komplex med sin utmanande grundläggning och med bevarandekrav på det kulturmärkta stationshuset. I nära anslutning planeras för ett antal stora projekt: överdäckning av Götaleden, Nya Hisingsbron samt Västlänken. Det betyder att vi behöver samordna våra byggprojekt med flera samhällsbyggande parter, säger områdeschef Hans Sandqvist från Västfastigheter.

Text: Yvonne Gull