Norrbotten – en region under förändring

Av publicerat

Länet har mycket mer än vacker natur – de har även ett rike och mångfasetterat näringsliv. Bland annat står de för 90 procent av Europas järnmalmsproduktion och är dessutom ledande inom området miljöteknik. Tro det eller ej men en av de de största utmaningarna är bostadsbristen.

För fjärde året i rad växer Norrbotten och denna gång med 551 personer. Störst är befolkningsökningarna i Luleå och Piteå kommun.

– Folk tror att det är avfolkat men länet växer och det föds fler än det dör nu. Dessutom är det rekordlåg arbetslöshet, säger Andreas Lind, näringslivschef på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Enligt arbetsmarknadsprognosen för 2016 förväntas förfrågan på arbetskraft stiga ytterligare. Ledande är länet inom miljöteknik men också IT, bland annat tack vare den tekniska högskolan Luleå Universitet men också på grund av kylan.

– Högskolan har skapat många framgångar inom IT. Vi har åtta datacenter och 2010 bestämde sig Facebook för att bygga en hall här. De nyttjar vår kyla till sina servrar som sker med 100 procent förnyelsebar energi.

Vidare är det ju den genuina gruvindustrin som Norrbotten har att tack för sin framgång.

– Järnmalmen är jätteviktig och kommer även vara framöver. Många anställda inom gruvindustrin.

Samtidigt vill han inte sticka under stolen med att det råder brist på kompetens och Norrbotten har landets högsta andel företag inom det privata näringslivet som upplever brist på arbetskraft med rätt kompetens. För att locka dit fler människor har länsstyrelsen fler strategier än marknadsföring.

– Det handlar inte bara om marknadsföring utan om boenden som det i dag råder brist på. Byggen av nya bostäder är en långsam process som kräver tillgång till kapital. Vi måste även investera i infrastruktur för att underlätta resor.

Andreas Lind, näringslivschef på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Andreas Lind, näringslivschef på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Hållbar region med Vision 2050

På tal om resor satsar Norrbottensregionen mycket på miljösmart transport.

– Vi utgår från hur vi ska kunna ta vårt ansvar för mänskligheten.

Länet har ett energieffektivt transportsystem i huvudsak baserat på förnybara drivmedel och all samhällsplanering sker klimatmedvetet.

Bakgrundet till detta är samspel mellan regional utveckling, innovation och forskning vilket har lett till att konkurrenskraften har stärkts.

– Norrbottens innovationskraft har lett till att vi är ledande i landet vad gäller utveckling av miljöteknik och effektivt nyttjande av förnybara energikällor och miljöanpassade energisystem.

Tidigare satsade länet till stor del på vattenkraft vilket genererar mycket energi. Dessvärre på bekostnad av naturmiljön.

– För närvarande finns det inte några planer på vidare utbyggnad av vattenkraft. Nu blir det mer vindkraft som är bra och miljövänlig elförsörjning.
Nästa energifråga gäller nyttjande av skogen. Något som det inte råder brist på i norr.

– Utmaningen är att dra nytta av skog till energi, drivmedel och att bygga med.

Nu siktar de på Vision 2050 för ett ekologiskt hållbart Norrbotten. Detta innebär bland annat ekolokal livsmedelssäkerhet, njutbart naturnyttjande, hållbar industri, närenergi för fordon och bostäder samt återkommande besökare.

Under skidsäsongen är det full fart på tågstationen i Kiruna.

Under skidsäsongen är det full fart på tågstationen i Kiruna.

Jämställdhet övervinner allt

Något annat som Norrbotten ser som Andreas Lind menar är en överlevnadsfråga är att jobba med frågan om mänskliga rättigheter och jämställdhet.
– Mänskliga rättigheter berör näringslivet och jobbar vi inte med det kommer vi inte vara ett attraktivt län. Vi har blivit mer välkomnade med kan bli bättre, precis som resten av Sverige.

Något som har lett till evenemanget Mänskliga rättighetsdagarna som sedan 15 år tillbaka äger rum i olika städer. Bland de omkring 100 programpunkterna som finns på schemat står Norrbottens läns landsting med seminarier om bland annat jämställdhet och jämlikhet. Det är Nordens största konferens i sitt slag och samlar praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideella organisationer.

– Det har blivit en av näringslivets viktigaste frågor, säger han och fortsätter:

– Kvinnor har börjat ta sig an yrken som innan har varit mansdominerande. Det är helt klart en överlevnadsfråga!

Turismen den nya basnäringen

För att överleva är turismen en självklar byggsten och har fått större betydelse på senare tid.

– Alla pratar om turismen som ”den nya basnäringen” men när det verkligen gäller är satsningarna inte lika tydliga. Fick jag önska något vore det alltså en regering som utnämner den första Turistministern, säger Håkan Stenlund på Swedish Lapland Turism.

Att turismen har stor betydelse för Norrbotten är tydligt, särskiljt nu när det börjar närma sig vintern.

– Vi är ofta först med snö och har många landslag som öppnar upp för både utförsåkning och längdåkning. För många är snö numera en bristvara, eller snarare en utopi att göra snöänglar.

Då Swedish Lapland Turism står för 25 procent av Sveriges yta är vinterschemat fullspäckat. I vinter har vi bland annat skid-SM i Piteå att se fram emot.

– Andra vinterevenemang värda att nämna är Keb Classic, Vindelälvsdraget, Nordiska Mästerskapen i Extremskidåkning, Fjällräven Polar och världens första Norrskensfestival.

Somrarna är tuffare då det till mångt och mycket hänger på vädret.

– Sommargäster är självklart väderintresserade så vi påverkades lite negativt av den sena starten på sommaren.

Däremot har sommarens turistsiffrorna i fjällområdena ökat med runt 8 procent.

– I fjällen där man aldrig har kunnat lita på vädret har vi haft ett av de bästa åren någonsin.

Totalt sett ökade besöksnäringen i regionen med 5 procent under sommaren.

Vidare menar Håkan Stenlund att turismen och den traditionella näringen går hand i hand.

– Se bara på gruvindustrin, liksom all annan så kallad ”tecnical visits”, som bidrar med mängder av gästnätter. Det är något vi försöker och hoppas att vi ska kunna bli bättre att jobba ihop på.

Att få se ett riktigt norrsken är något speciellt som du inte glömmer i första taget.

Att få se ett riktigt norrsken är något speciellt som du inte glömmer i första taget.

Framtidens utmaningar

Det händer mycket spännande i Norrbotten och regionen är i förändring. Men stora utmaningar kvarstår.

– Städer måste flyttas och samhället i Kiruna omvandlats på grund av att en industriverksamhet behöver marken. Det är en av de stora utmaningarna, säger Andreas Lind.

Länet står även inför stora ersättningsrekryteringar till följd av de omfattande pensionsavgångarna.

– Vi behöver bra och skolade akademiker. Det har varit en aktuell fråga i över 20 år, tillsvidare arbetar vi på med vårt regionala utvecklingsansvar.

Styret i Norrbotten:
Norrbotten har inget regionförbund utan Länsstyrelsen har det statliga uppdraget att arbeta med regional utveckling. Landstinget har ansökt hos regeringen att från och med 2017 få status som regionkommun och överta ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen. Något beslut har ännu inte tagits.

Av: Caroline Holmqvist