Minskad klädkonsumtion i Sverige

Av publicerat

Har svenskarna blivit mer sparsamma, mindre klädintresserade eller prioriterar vi bara annorlunda?

En omfattande undersökning av Nilsen, ett globalt företag som skapar övergripande förståelse för människors konsumtionsvanor, visar att 45 procent av svenskarna har dragit ned på sina utgifter det senaste året. Varav mer än hälften uppgav att de främst har minskat sina klädinköp. Det sista som svenskarna drar in på när kassan klingar är sommarsemestern. Endast 15 procent har ställt in sin semester av ekonomiska skäl. Här skiljer sig Sverige från andra EU-länder där dubbelt så många drar in på semesterkassan när det krisar. Totalt medverkade 30 000 personer från 60 olika länder i undersökning.