Ett närande näringsliv

Av publicerat

En kulturhuvudstad, djupa skogar, höga berg och forsande älvar. Det är bara några ord som beskriver Västerbotten. Men, allt är inte guld och gröna skogar. Västerbotten liksom resten av Norrland är i stort behov av att fler människor flyttar dit. Kan en satsning på företagande vara lösningen?

Det är ett stort län vi talar om, där Umeå tronar upp sig som Kulturhuvudstad och Skellefteå som berättarstad med några av Sveriges största författare i bagaget. Men i Västerbotten huserar också några av Sveriges absolut minsta kommuner. Och även om länet i sig får mellan 500 och 1 000 nya invånare varje år så är en av utmaningarna att få folk att stanna kvar. En annan är de stora pensionsavgångarna som kommer att ske de närmaste åren.

– Det gäller att göra Västerbotten attraktivt, att få folk att förstå att det inte bara är skogar och älvar utan få dem att förstå vad skogen i sig ger för möjligheter, säger Erik Bergqvist, ordförande i Region Västerbotten.

Även Karina Folkesson, regionchef för Umeå/Skellefteå på Svenskt Näringsliv håller med om att länet behöver marknadsföras mer för att få andra att se det som attraktivt. Men hon menar också att man behöver ta hand om dem som redan finns där.

– Även om Umeå växer så har vi en hög medelålder i länet och behöver fler människor som flyttar hit och vi behöver bli duktigare på att ta hand om de invandrare som tas emot här, säger hon.

12Ett sätt att locka folk till länet och sedan få dem att stanna tror både Karina Folkesson och Erik Bergqvist är att satsa på nya företag och att ha ett företagsvänligt klimat. Som exempel nämner Erik Bergqvist Skellefteå som satsar på att bli en stad där innovationer och idéer utvecklas.

– Det är en otroligt spännande idé som de kommit med och som handlar om att nya företag ska kunna ha erfarenhetsutbyten med redan befintliga aktörer. Tanken är att man ska försöka hitta nya nätverk och att man redan från gymnasiet ska kunna nyttja de här nätverken och utbytena. Skellefteå är helt klart en stad med entreprenörs­anda, säger han.

Även Karina Folkesson menar att det är viktigt att redan i utbildningsstadiet visa att företagande kan vara en väg att gå.

– Det finns en slags tanke att man går från en utbildning till en anställning i dag och vi menar att det inte behöver vara så. Vi försöker uppmuntra till att man har en starta eget-kurs på utbildningarna på Universitetet i dag och få företagare att var ute och föreläsa på skolorna så att eleverna får en bild över hur verkligheten faktiskt ser ut. 

En annan viktigt punkt för att få människor att stanna tror Erik Bergqvist är att möjligheten till vidareutveckling i arbetslivet finns genom Europeiska Socialfonden. Den är på intet sätt exklusiv för länet i sig men Västerbotten är tillsammans med Norrbotten bäst i landet på att arbeta med den.

– Det är ett sätt att hjälpa tusentals människor till bättre utbildning. Vi arbetar tillsammans med Norrbotten och projekten vi genomför kan exempelvis handla om att utveckla en lärande arbetskultur för utveckling inom omsorgssektorn, stärkt språkkompetens för personal med annat modersmål än svenska projekt som gör att unga människor lättare kan få jobb på arbetsmarknaden. Ett övergripande mål är allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religiös uppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

För att flera ska upptäcka länet behövs dock en väl fungerande infrastruktur. En satsning som det länge pratats om är Norrbotniabanan längs kusten mellan Umeå och Luleå och Erik Bergqvist hoppas att det i och med regeringsskiftet innebär att den äntligen byggs.

– Om den faktiskt byggdes skulle det öka möjligheterna för fler att enkelt pendla mellan våra städer  i länet men även till Luleå i Norrbotten.

Även färjan mellan Vasa och Umeå nämns som en viktig pusselbit av både Erik Bergqvist och Karina Folkesson men även av VisitUmeå som menar att shoppingturismen blir allt viktigare.

– Besöksnäringen är en basnäring och den är otroligt viktig. Vi ser positivt på framtiden och vi har fått en rejäl språngbräda i och med Kulturhuvudstadsåret 2014, nu handlar det om att fortsätta det påbörjade arbetet för att fortsätt vara ett intressant besöksmål. Ikea etableras i Umeå under 2015/2016 så när det gäller shoppingturismen har vi mycket att se fram emot, säger Anna Wikholm Kjellberg på VisitUmeå.

Upplev Västerbotten – Här är våra 8 bästa tips för en weekend i norr.

Hotell Borgafjäll & Spa

Hotellet ritades av arkitekt Ralph Erskine 1950 och invigdes fem år senare. Restaurangen har blivit omnämnd i White Guide och byggnaden utnämndes 2011 till Västerbottens mest omtyckta. Men det räcker med att titta på omgivningen för att bli imponerad. Här hittar du vidsträckta fjäll som markerar gränsen mot Norge och många av aktiviteterna på hotellet är inspirerade av lokala traditioner så som jakt, fiske och samisk kultur.

Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974 och de sätter upp både opera-, dans- och musikföreställningar. Under Kulturhuvudstadsåret satte de upp sin största produktion genom tiderna, ”Elektra” av Richard Strauss, något som uppmärksammades i hela landet. I höst sätter Norrlandsoperan upp ”Blanche & Marie”, en nyskriven opera som tar sin utgångspunkt ur hemmasonen PO Engquists roman ”Boken om Blanche och Marie”.

Norrbyskär

Vill du uppleva en skärgårds­miljö från förr? Ta då färjan ut till Norrbyskär. Här kan du strosa runt själv och läsa om öns historia på informationstavlor som finns uppsatta längs stigar på ön eller så kan du ta en guidad tur. Du kan även delta i äventyrsaktiviteter, äta god mat och se på konst.

Bildmuseet

Som namnet antyder är det här ett museum som fokuserar på bildkonst. Här hittar du samtida internationell konst, fotografi, arkitektur och design tillsammans med konsthistoriska tillbakablickar.

Guitars – The museum

Gillar du gitarrer? Besök då ”Guitars – The museum” som visar upp några av världens finaste gitarrer. Samlingen är privat och tillhör Umeåsönerna Samuel och Michael Åhdén. Men, det är inte bara gitarrer som ställs ut. Även andra utställningar finns i lokalerna och i höst hittar ni fotografier av världsberömda rockfotografen Pattie Boyd som bland annat varit gift med Eric Clapton och George Harrison.

Gotthards krog

I ett hus med anor från 1800-talet hittar vi Gotthards krog vars namn är hämtat från Gotthard Zetterberg, en man som seglat till Grönland och som öppnade hotellet som restaurangen ligger i. På menyn serveras råvaror från regionen och köket har i sann Umeåanda det gröna i centrum med noga utvalda råvaror.

Fatmomakkes kyrkby

Vill du veta mer om samernas historia? Varför då inte besöka Fatmomakke som har varit en viktig mötesplats för politiska och kulturella möten. Det var även där de första stegen till samernas organisering togs. Kyrkbyn visar upp ett fantastiskt kulturarv från förr.

Byskeälven

Är fiske din melodi? Boka då en resa till Byske och fiska lax i Byskeälven. Enligt Erik Bergqvist är älven ett guldkorn när det gäller just laxfiske – ett guldkorn som ännu inte upptäcks av många.

Av: Linnéa Sjölund