SRF: ”Vi välkomnar utvecklingen”

Av publicerat

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, följer noga utvecklingen inom skatte- och redovisningslagstiftningen, samt framväxten av allt mer automatiserade system för bokföring och redovisning. Det sker och har skett en tydlig förändring i redovisningskonsulternas arbete
– från bokföring till rådgivning och analys.   

Från SRF:s kontor på Klarabergsgatan i Stockholm är utsikten kraftigt begränsad till väggen på ett stort detaljhandelshus som börjar på Å, men man kan trösta sig med att adressen knappast blir mer central än så. Härifrån påverkar SRF via sina medlemmar indirekt 350 000 företag i deras verksamhet. Förbundet grundades redan 1936 och har i dag 6 000 medlemmar, varav 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. 

Skärmavbild 2014-10-07 kl. 15.22.43I Norge är auktorisationen för redovisningskonsulter statligt styrd, men i Sverige är det branschen som driver utvecklingen framåt. Däremot påverkas redovisningskonsulternas arbetsfält av EU:s och regeringens lagstiftning, bland annat genom den slopade revisionsplikten för mindre bolag som infördes i november 2010. Reformen var en del av EU:s ambition att minska bördan för mindre företag för att skapa tillväxt, och SRF spår att vi under de närmaste åren kommer att få se betydligt fler företag som avstår revision. Redan nu har så många som hälften av Sveriges aktiebolag valt bort revisionen. Kommer detta att skapa problem för landets redovisningskonsulter?

– Inte alls, säger SRF:s förbundsdirektör Fredrik Dahlberg.

En vanlig missuppfattning är att blanda ihop yrkeskategorierna redovisningskonsult och revisor. Den senare kallas in för att granska bokslut och årsredovisningar genom revision, men kan på grund av sin oberoende ställning som granskare inte vara rådgivande i sin roll som revisor.

Det är i stället här redovisningskonsulten kommer in. Och Fredrik Dahlberg välkomnar såväl slopad revisionsplikt som en ökad automatisering av bokföring och redovisning genom allt mer avancerade ekonomi- och affärssystem.

– Branschen är positiv till den moderna ekonomin, eftersom redovisningskonsulterna kan koncentrera sig på analys och rådgivning i stället för att sitta och stansa eller bara producera lagstadgade rapporter åt sina kunder. Producentrollen reduceras successivt från konsulterna, medan vikten av professionell rådgivning blir ännu större.

SRF räknar med att en stor majoritet av företagen i framtiden kommer att kunna – och vilja – välja bort revision. Gränsen för revisionsplikt i Sverige i dag är ganska låg – mindre än tre miljoner kronor i omsättning eller färre än tre anställda. I de flesta europeiska länder är gränsdragningen upp till 70 miljoner och 50 anställda, vilket är en tydlig indikation på hur framtiden kommer att se ut.

– Störst skillnad kommer vi ändå att se i producentrollen, eftersom det blir allt mer automatiserat med e-fakturor och smarta kopplingar mellan lager, leverantörer och bokföring. Men att göra allting själv går till en viss gräns. Förr eller senare behöver man någon som kan analysera det man gör och ge goda råd. Man har inget djupseende med bara ett öga, det krävs två ögon för att blicka framåt.

Man kan säga att redovisningskonsulterna klättrar i värdekedjan, och SRF ser ett ökat intresse för auktorisation av olika yrkesroller eftersom det borgar för kvaliteten på utfört arbete. Den som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult kan få ett kvalitetskvitto för sin redovisning genom en så kallad Bokslutsrapport.

– Bokslutsrapporten utfärdas av den Auktoriserade Redovisningskonsulten, som naturligt kommer in tidigare i processen. Därför håller Bokslutsrapporten på att bli ett viktigare verktyg än revisionsberättelsen på många sätt. På det här sättet säkerställer man tillsammans med redovisningskonsulten att det blir rätt från början.

Mikael Carlson är branschansvarig för redovisning på SRF. Även han är positiv till utvecklingen.

– Vi ser en tydlig utveckling i att redovisningskonsult är ett framtidsyrke. Genom Bokslutsrapporten kan bankerna och kreditupplysningsföretagen få en bekräftelse på att kvaliteten i redovisningen är hög. Även Skatteverket har visat stort intresse för auktorisationen och Bokslutsrapporten. Detta har medfört att de som arbetar som redovisningskonsulter kommer att vilja bli auktoriserade i allt större utsträckning för att kunna ge sina kunder den kvalitets­image som det medför att få en Bokslutsrapport. Då kan de ge tydliga mervärden till sina kunder vilket vi tydligt ser i våra mätningar.

Skärmavbild 2014-10-07 kl. 15.22.13Skärmavbild 2014-10-07 kl. 15.21.42

Av: Christian von Essen