Deilige Öresund

Av publicerat

Öresundsregionen är en spännande del av Norden eftersom det är här Sverige och Danmark smälter samman och suddar ut gränserna. Länderna har så länge vi kan minnas haft en diger historia tillsammans, men i stället för grymma krig och blodvite ser man på 2000-talet en helt annan förbindelse. Det sjuder av aktivitet och framtidstro i Skandinaviens allra sydligaste del.

Öresundskomiteen bildades 1993 av Malmös tidigare kommunalråd Joakim Ollén och den danske huvudborgmästaren Jens Kramer Mikkelsen. Kommittén är en politisk plattform för Öresundsregionen, som med sina 3,8 miljoner invånare, varav blott en tredjedel bor i Skåne, är en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. I snart 20 år har ledande politiker från Skåne och Själland jobbat för att få bort gränshinder och driva utvecklingen framåt. Det finns dock ett ökat behov av integration och därför har man i regionen utarbetat utvecklingsstrategin ”Ørus” som är en vision om att tillsammans infria den gränsregionala potential som finns i Öresundsregionen. År 2021 kommer den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält att stå klar vilket kommer att underlätta tillgängligheten mellan Skandinavien och övriga Europa.

Skärmavbild 2014-10-13 kl. 11.29.38Finn Lauritzen är vd för Öresundskommitén och ser optimistiskt på framtiden. Han menar att Öresundsregionen är oerhört viktig för Sverige då Stockholm som tillväxtmotor inte räcker. Trots  stora framgångar inom exempelvis IT samt de farmaceutiska och livsmedelsindustrierna skulle det behövas ytterligare tillskott inom näringslivssegmentet.

– Skåne och Öresund har växtproblem i dag, men här finns en oerhört stor tillväxtpotential, säger han. Med närmare 3,8 miljoner invånare är vi redan Nordens största stadssamhälle.

Närheten till resten av Europa är självklart en stor fördel, inte minst för befolkningstätheten. För att locka boenden till regionen krävs en hel del positiva krafter, bland annat ska man kunna bygga lämpliga bostäder samt se till att skapa hållbara livsvillkor för invånarna. Till exempel har man i flera år satsat på cykeltrafiken och ingenstans i Sverige hojas det så mycket som i Skåne. I Köpenhamn, där man i många år har använt cykel som färdsätt, består 35 procent av persontransporter av cyklister och staden har hela 390 kilometer cykelvägar.

– Malmö har ju utnämnts till Sveriges cykelstad både 2013 och 2014, och Köpenhamn har utnämnts av tidskriften Monocle till ”Most Livable City” i världen, berättar Finn. 

Under fliken Liveability på Monocles hemsida kan man läsa att detta är en av flera anledningar till att Köpenhamn anses vara ett föredöme för resten av världens storstäder.

– Ja, vi ligger långt framme ur hållbarhetssynpunkt, tillägger Finn. Cleantech är något vi satsar väldigt mycket på. Inte minst ur energisynpunkt.

Ända sedan bron stod klar den 1 juli 2000 har det blivit allt lättare med integrationen mellan Sverige och Danmark.

– Det har hänt mycket. Samtidigt finns potential för ytterligare integration. Nära 20 000 personer pendlar dagligen och redan nu finns det möjlighet för ytterligare 40 000 pendlare, berättar Finn.

Regionen har en positiv befolkningstillväxt, man ser att många flyttar till de större städerna där många nya företag har etablerat sig.

– Urbaniseringen är väldigt märkbar här och det är särskilt Köpenhamn, Malmö och Helsingborg som lockar nya medborgare, säger Finn.

För att det ska bli ännu mer attraktivt för potentiella ny-medborgare är det viktigt med hållbara kommunikationer, och om man får tro Finn. Det satsas nu enorma summor på ett gigantiskt projekt som kallas Öresundsvision, vilket i korta drag är en modernisering och utbyggnad av den rådande infrastrukturen. Inom byggsektorn har utvecklingen varit stark de senaste åren, särskilt i Köpenhamn och Malmö. På den danska sidan är de offentliga investeringarna större än någonsin tidigare med bland annat nya metrolinjer samt en tvärbana, och i Skåne håller man på med en utbyggning av ”flaskhalsar” i såväl motorvägs- som järnvägssystemet.

– Men det räcker inte. Det är nödvändigt med nya förbindelser över Sundet, säger Finn. Jag hoppas att vi år 2030 har både en HH-länk och en metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn.

HH-länk är en direktlänk mellan Helsingborg och Helsingör, och detta gäller både bil- och tågtrafiken. Prislappen beräknas ligga på cirka 25 miljarder kronor och den kan komma att bekostas helt och hållet genom vägtullar. En win-win situation helt enkelt!

En tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö beräknas kosta cirka 20 miljarder kronor, och den kommer att främja integrationen samt öka kollektivtrafikens andel av den samlade trafiken och därmed avlasta Öresundsbron. Hälften av summan kan komma att bekostas av biljettintäkterna.

– Framtiden ser ljus ut, avslutar Finn. Men det ligger också mycket arbete framför oss innan vi kan nå våra mål.

Framtidsprojekt

Projektet ”Öresund 2070” är en vision som Skanska har tagit fram i samarbete med Sweco. Detta handlar om långsiktiga mål, att hitta konkreta lösningar för infrastruktur och byggande. Mats Hermansson är vd för Swecos verksamhet inom trafik och samhälle.

Varför har ni tagit fram den här visionen?

– Öresundsregionen är i dag en viktig tillväxtmotor för både Danmark och Sverige. Regionen står för mer än en fjärdedel av ländernas samlade BNP. Det finns en stor fortsatt potential, men den kan hotas om vi inte löser utmaningarna kopplat till var ska folk bo, hur de ska resa och hur vi kan skapa en bra livsmiljö för alla. Sweco och Skanska är med och utvecklar och bygger merparten av dagens stora bygg- och infrastruktursatsningar. För att möta behoven hos kommande generationer vill vi bidra med ett förslag som löser utmaningarna och gör att man kan ta vara på den stora potential som finns i Öresundsregionen. Långsiktighet och helhetsgrepp är två faktorer som vi menar är nyckeln till framgång.

Ni föreslår sex nya förbindelser över Öresund, varför det?

– För att regionens positiva utveckling ska fortsätta behövs effektiv och miljömässigt hållbar infrastruktur. De förbindelser som föreslås har ett viktigt fokus på kollektivtrafik (metro från Köpenhamn till Malmö) och cykel (300 km väderskyddade och breda supercykelvägar med en förbindelse över sundet). Nya förbindelser över Öresund ökar integrationen och gör det möjligt att pendla mellan fler städer än i dag. Den befintliga bron har blivit något av en symbol för möjligheterna och synergierna som uppstår när två länder blir en gemensam fungerande region.

I er vision kan man läsa att det behövs en halv miljon nya bostäder i Öresund fram till 2070. Hur kommer regionens städer att se ut i framtiden?

– Befolkningen förväntas öka med omkring en miljon invånare i regionen fram till 2070. Det skapar ett behov av cirka 500 000 nya bostäder. Den stadsutveckling som vi föreslår handlar främst om att förtäta stråket Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg.
Det ska finnas en närhet till välutbyggd kollektivtrafik. På grund av klimatförändringarna utformas byggnaderna robust så att de klarar ett mer extremt väder. Mänskliga mötesplatser blir viktigt – i framtidens stad prioriterar vi högkvalitativa grön- och rekreationsområden. Ytorna mellan husen har en viktig roll när det gäller att främja integration, resurseffektivitet och hälsa.

Att se och göra på den danska sidan

Öresundsregionen bjuder på en härlig och varierande natur. På den danska sidan finns många möjligheter till en aktiv semester, bland annat vackra vandringsleder och cykelsträckor. De många byar som flankerar vägarna charmar besökaren som gärna stannar till för att äta, fika eller kanske handla med sig fint hantverk. En mängd kyrkor och fornlämningar lockar den historieintresserade. Köpenhamn är ju metropolen i denna del av Skandinavien och här finns det mycket att se och göra.

Vad är en tur till Köpenhamn utan en dag på Strøget? Stadens största shoppingområde har fått sitt smeknamn från 1800-talet och är 1,1 kilometer lång. Sträckan kallades ursprungligen Routen och först 1962 gjordes den om till gågata.

Stadsdelen Christiania i Köpenhamn är utan tvekan de mest omskriva kvarteren i Norden. Det kanske är därför det även är ett av stadens mest populära besöksmål med sina 500 000 besökare årligen. Trots sitt dåliga rykte vallfärdar turister hit, inte minst för de pittoreska husen, mysiga restaurangerna, spännande verkstäderna och kulturstinna gallerierna.

Den lilla sjöjungfrun sitter på sin sten vid Langeliniekajen. Hon är 125 cm hög och väger 175 kilo. Den stackars lilla varelsen utsätts med jämna mellanrum för vandalisering; två gånger har hon tappat huvudet, en gång sågades en arm av och flera gånger har någon hällt färg över henne. Varje gång har man dock lyckats rädda henne så att hon kan hälsa besökare välkomna.

Ny Carlsberg Glypotek är ett fantastiskt museum med två rejäla konstsamlingar. Den ena handlar om antikens stora civili­sationer kring Medelhavet och den andra om dansk och fransk konst från 1800- och 1900-talen. Dessutom rymmer museet verk av konstnärerna Manet, Degas och Monet samt av bildhuggaren Rodin. I höst visas utställningen ”Antik skulptur i färg”.
Efter många års forskning har man kommit fram till att många av antikens marmorskulpturer faktiskt var målade.
13 september–7 december 2014. Ett måste när man åker till Köpenhamn!

Louisiana Museum of Modern Art är superkänt och folk vallfärdar från hela
världen för att ta del av museets utställningar. Den permanenta samlingen har över
3 000 verk och utöver denna har man fyra till sex specialutställningar per år.
Louisiana har även roliga aktiviteter för de allra minsta familjemedlemmarna.

Att se och göra på den svenska sidan

Golf. Hela Skåne är ett enda stort stycke svensk golfhistoria, här bildades den första klubben för 100 år sedan. Inom en timmes bilresa når man ett 70-tal golfanläggningar, Nordeuropas största bestånd, och flera av dem tillhör dessutom det absoluta toppskiktet i Europa. Banor i Skåne har åtskilliga gånger varit värdar för tävlingar som exempelvis Scandinavian Masters, Solheim Cup, Compaq Open och Scandinavian TPC hosted by Annika Sörenstam. Här hittar ni parkbanor, linksbanor, skogsbanor och utmanande mästerskapsbanor.  Dock är kapacitetsutnyttjandet av regionens många golfanläggningar relativt lågt. Den potentiella marknaden för golfturism är stor och drygt 30 av anläggningarna är mogna för en internationell marknad, men den internationella konkurrensen inom produktutveckling är stenhård, detta gäller exportmognad, prissättning såväl som utveckling av själva anläggningen.

Falsterbo GK är Sveriges enda 18-håls linksbana. Banan är beläget i ett naturreservat på Sveriges sydvästligaste udde.
Vinden, vattenhindren och de 90 sandbunkrarna gör banan till en utmaning.

Ljunghusens GK är en links- och hedbana vackert belägen vid Östersjön. Förhållandesvis hög svårighetsgrad om man inte håller sig på fairway. Värd för internationella och nationella tävlingar.

Rya GK är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Anläggningen ligger naturskönt cirka tio kilometer söder om Helsingborg med fantastiska vyer över Öresund och
Danmark. Banan är en park- och seaside-
bana. Flera
hål har blivit utnämnda till
Sveriges bästa golfhål. Prova på fiskelyckan i någon av alla de åar och kanaler som flyter genom landskapet?

Det är skördetider i Skåne! Mer än vartannat äpple som säljs i Sverige under hösten kommer från det skånska äppelriket och varje år producerar Skåne cirka 15–18 miljoner kilo äpplen. Under äppelsäsongen kan man både smaka, köpa och lära sig allt man kan vilja veta om frukten.

Äppelmarknaden i Kivik den 27–28 september är en av regionens mest kända folkfester. Här kan man provsmaka, se uppträdanden och strosa bland marknadsstånd. Dessutom anordnas äppelsafari samt guidad visning på Kiviks musteri. Missa inte den årliga äppeltavlan som är komponerad av 30 000 äpplen!

Svarta Bergens Stenbrott i Hägghult lockar många besökare. Här har man brutit svart granit, även kallad diabas, under hela 1900-talet med undantag för världskrigen. Det sägs att detta är världens största dagbrott för den vackra svarta graniten som har varit så eftertraktad bland konstnärer, arkitekter och designers. Svarta Bergen är ett perfekt utflyktsmål för gruppresor, skolklasser och konstintresserade. Vid stenbrottet finns även butik och servering.

Grottvandringen på Kullaberg är en oerhört populär naturupplevlese. Kombinera natur, kultur och historia genom att besöka två av Kullabergs mytomspunna grottor som var bebodda redan på stenåldern! Turen tar cirka en timme och kostar 150 kronor per person.

Face It! I Kristianstad pågår ett festligt 400-årsfriande för fullt, och besökare erbjuds ett myller av natur, god mat och kultur. Fram till den 26 oktober kan konstälskare styra stegen till Kristianstads konstmuseum för att ta del av utställningen Face It! som presenterar 70 spännande verk ur konstsamlingen Absolut Art Collection av konstnärer som Andy Warhol, Keith Haring, Damien Hirst med flera.

Ales Stenar. De senaste årens utgrävningar i Uppåkra visar att här med stor sannolikhet funnits Sveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Man har redan funnit över 26 000 föremål och arkeologerna är övertygade om att platsen har fungerat som ett ekonomiskt, politiskt och religiöst maktcentrum för det som i dag benämns som Sydsverige. Till våren 2014 planeras Uppåkra Arkeologiska Center invigas, ett regionalt besökscentrum med arkeologisk park och en expobyggnad som visar upp de föremål som hela tiden grävs fram ur marken och berättar historier som länge varit dolda.

Av: Eva Juhlin-Dannfelt