Magnus Billing – i Stockholmsbörsens nav

Av publicerat

I rollen som vd för Nasdaq OMX Nordic ansvarar Magnus Billing för inte bara Stockholmsbörsen utan även för ytterligare sju nordiska börser. Inrikes har stämt av hur han ser på börsen just nu. 

Som världens största börsföretag har Nasdaq OMX Group, Inc till uppgift att leverera handel, börsteknologi i tjänster till listade bolag på sex kontinenter. Totalt har man i dag över 3 400 bolag listade på Nasdaq OMX, bolag. I Stockholm har Nasdaq OMX två marknadsplatser, den ena är huvudlistan och den andra är tillväxtmarknaden First North.

För ett år sedan, den 1 juli, tillträdde Magnus Billing rollen som Nordenchef och vd för Nascaq OMX Nordic. Sedan dess har han haft det övergripande ansvaret för att koordinera de nordiska och de baltiska verksamheterna, vilket även inkluderar börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Riga, Tallin, Vilnius och Jerevan.

 

Hur har 2014 sett ut hittills jämfört med tidigare år?

– År 2014 ser ut att bli ett riktigt bra år, givet att makroekonomin fortsätter att utvecklas väl. Vi har hitintills haft ett riktigt bra inflöde av nya bolag både på huvudlistan och på vår tillväxmarknad First North. Samtidigt ser vi höga volymer i handeln, säger Magnus Billing.

Vidare lyfter han fram obligationsverksamheten där vi just nu kan se att många bolag väljer att ge ut obligationer. Detta är enligt Magnus Billings bedömning något som är en konsekvens av att tillgången till bankfinansiering minskar till följd av en ny europeisk reglering.

– Sammantaget tycker jag att det är roligt att se att börsen verkligen fyller sin samhällsfunktion som en väl fungerande och transparent marknadsplats.

 

Hur ser de nya börsbolagen ut, och hur kvalitetssäkras de för investerarna?

– I dagsläget ser vi ett stort inflöde från fastighetssektorn, och även från healthcare- och tech-sektorerna. Samtidigt får man inte glömma bort att vi har en fin verkstadssektor med en lång historia i Sverige. Jag tycker att vi har en bra diversifiering av bolagen här i Stockholm, förtäljer Magnus Billing.

Bakgrunden till detta förklarar Magnus Billing med att vi i Sverige har en gedigen noteringsprocess, där en oberoende bolagskommitté gör en grundlig genomgång av de bolag som vill komma med. Denna kommitté ser sedan över bolagets finansiella historik, spridning av aktier och att bolaget har rutiner avseende informationsgivning och redovisning på plats för livet som ett listat bolag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att börsen inte gör någon någon bedömning av bolagens affärsidé.

 

Hur ser du på anonymitet på börsen?

– I Sverige har vi en lång tradition av hög transparens på börsen. Detta är något som vi skiljer oss från i princip samtliga andra börser i världen. Ibland är det dock viktigt att investerare tillåts vara anonyma när de handlar på börsen. På vår börs måste dock investerare alltid visa upp pris och volym av det som handlas, säger Magnus Billing, och tillägger:

– Tidigare i år införde vi nya frivilliga anonymitetsregler. Effekten av dessa har blivit att vi fått in fler medlemmar som tidigare inte syntes eftersom de agerade bakom en annan aktör, många av dessa har nu valt att träda fram och blivit direktmedlemmar. Det var just den utvecklingen vi hoppades på när vi införde dessa nya regler. Transparens är som sagt viktigt för börsen, och för att balansera anonymiteten ökade vi samtidigt redovisningen av handelsstatistik. I dag publicerar vi handelsstatistik veckovis, där alla medlemmars marknadsandel redovisas. Det har blivit en riktigt bra balans.

 

Hur investerar du själv?

– Jag investerar i Nasdaq OMX-aktien genom att månadsspara. Ett regelbundet och långsiktigt aktiesparande är det jag tror på.

 

Handelshistorik 

 • 1808 Köpenhamns värdepappersbörs startar handel.
 • 1863 Stockholms fondbörs grundas.
 • 1912 Helsingfors värdepappers börs grundas.
 • 1985 Islands börs ICEX grundas.
 • 1990 Första aktierna noterade på Island, handeln inleds året härpå.
 • 1992 Vilnius fondbörs inrättades, verk samheten inleds året härpå.
 • 1995 Tallinnbörsen grundades, året härpå inleds handeln.
 • 2002 Rigabörsen går med i lettiska värdepapperscentralen.
 • 2005 Sammanslagning av OMX och Köpenhamnsbörsen,
 • alternativa marknaden First North startar i Danmark.
 • 2006 Lansering av OMX Nordiska Börs bestående av Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
 • Sammanslagning av OMX och isländska börsen.
 • 2007 First North lanserar i Sverige och Finland.
 • 2009 Nasdaq OMX Stockholm öppnar för de mest omsatta
 • norska aktierna.
 • 2010 Nasdaq OMX lanserar INET, en handelsplattform över sina sju nordiska och baltiska kapital marknader.

Källa: nasdaqomxnordic.com

Skärmavbild 2014-06-30 kl. 09.53.53

 

Text: Yvonne Gull