Almedalen större än någonsin

Av publicerat

Det är valår, och trycket på politikerveckan i Almedalen är högre än någonsin. Mycket står på spel när beslutsfattare, lobbyister, media och ideella organisationer samsas om det begränsade utrymmet på Visbys gator. Rosévinet flödar, debatter hettar till och pr-strategier exekveras i en sjudande vuxenfestival som i år räknar med över 25 000 besökare. Inrikes tog ett snack med Karin Lindvall, mångårig projektledare för Almedalsveckan på Region Gotland. 

1Hur är trycket i år?

– Trycket är extra stort nu när det är valår. När den kostnadsfria ansökningsperioden var slut den 2 maj hade vi fått in 2 600 ansökningar, vilket är 100 fler än 2013. Vi förväntar oss cirka 3 000 programpunkter när veckan inleds. Valår gör att både fler kommer men även att media storsatsar i sin rapportering och i sin medverkan i programmet. Ökningen har varit konstant under hela perioden från 1968, och antalet programpunkter har fördubblats sedan 2011.

Är det några nya typer av aktörer eller aktiviteter som du tycker är på frammarsch?

– Alla kategorier ökar, främst kommuner, regioner och landsting då just frågor som rör deras verksamhetsområden finns i Almedalsveckan samt möjligheterna att se goda exempel och knyta kontakter. Även företag har ökat kraftigt och utgör i dag ca 20 procent av arrangörerna. Intresseorganisationer utgör fortfarande den största andelen.

Det är alltid lite extra spänt under ett valår. Vilka stora frågor ser du redan nu som de allra viktigaste under Almedalsveckan?

– Största valfrågan är som alltid sysselsättning. Skolfrågan har varit dominerande under hela våren och kommer med all säkerhet att vara stor även i Almedalen. Det allmänna säkerhetsläget gynnar försvarsfrågan vilket också kommer att märkas. Ekonomi och övriga välfärdsfrågor kommer även att vara stora valfrågor i vanlig ordning.

Boendesituationen är alltid ett dilemma. Hur ser ni på att
aktörer som Almedalsbåten kommer in och erbjuder boende? Finns det fler liknande exempel på kreativa lösningar?

– Det är den mest trängda sektorn eftersom så många behöver boende under några få dagar samtidigt som vi har vår vanliga ”sommarbesöksperiod”. Vi behöver alla typer och kostnadslägen för boenden och Almedalsbåten kommer att vara ett bra tillskott för främst de aktörer som vill vara här hela veckan. Allt fler gotlänningar öppnar också upp för privatboende vilket är ett välkommet tillskott.

2Cramérgatan blev gågata förra året, med många mediebolag. Blir det samma upplägg i år igen? 

– Vår prognos är 25 000 besökare i år, och den stora mängden gör att det blir trångt och inte trafiksäkert i området. Vi började i fjol med att stänga av Cramérgatan och i år kommer hela hamnen att vara avstängd för biltrafik under Almedalsveckan. Morgon och kväll kan man köra in och fordon med tillstånd eller dispens har möjlighet att köra in på området dagtid. P-platser för funktionshindrade finns centralt nära Almedalen. Vi hoppas att det ska uppfattas som enklare att röra sig i området och framför allt blir det mer säkert för fotgängare.

Vad betyder veckan för Gotlands varumärke?

– Almedalsveckan är viktig för Gotland ur olika aspekter. Dels som intäkter för gotländska företag och i förlängningen skatteintäkter. Att visa upp Gotland som en välfungerade och bra mötesplats för olika typer av evenemang är en annan. Den stora mediala bevakningen som visar bilder från Visby och Gotland sprider dessutom bilden av ön som besöksmål både nationellt och internationellt.

Det finns även utländskt intresse för själva konceptet?

– Ja, det finns nu fem olika ”Almedalsveckor” ute i Europa som hämtat inspiration från oss. I år kommer ett flertal besökare både från Kina och Sydkorea. Det blir sjätte gången de kommer från Sydkorea, så intresset är stort.

 

Hallå där 

Fred Nyberg, beroendeforskare vid Uppsala universitet och projektledare för samverkansprojektet U-Fold.

3

Vad ser du fram emot mest med årets Almedalen?

– Att få möta en mängd människor som jag känner och inte känner i en behaglig miljö – sommarvädret på Gotland brukar ju vara väldigt fint – men dessutom att via seminarium och inlägg få förmedla ett angeläget budskap.

Vad kommer din roll att vara i år? 

– Jag kommer att vara med och organisera två U-Fold-seminarier där vi lyfter viktiga frågor inom drogområdet. Jag kommer även att vara föreläsare och moderator vid andra seminarier. Sedan kommer jag att bevaka seminarier och inslag som kopplar till mitt område. Jag tar tillvara på tillfällen till kontakt och samtal med personer av betydelse för det område som jag är engagerad i.

Vad är skillnaden under ett valår?

– Valåret innebär att de politiker som man vill engagera i sina seminarier verkligen kommer att vara på plats. Men det innebär också att deras distinkta uttalanden kommer att begränsas till de frågor som de kan framhålla med tvärsäkerhet. De vill inte få uppmärksamhet för ett snedsteg som lätt kan uppstå i frågor där man inte har fast mark under fötterna. Ett sätt är att tacka nej till vissa inbjudningar. Risken är också att journalisterna inte har råd att ge utrymme för frågor som inte direkt kopplar till valrörelsen.

4Vilka på plats bör vara intresserade av drogdebatten, tycker du?

– Politiker med intresse av hälsofrågor, juridiska och ekonomiska aspekter på drogmissbruk och drogberoende. Aktörer ute i samhället, som polis, socialarbetare, lärare på alla nivåer, kriminalvårdsengagerade, läkemedelsintresserade och de som är engagerade i ungdomsrörelser.

Vad bör man inte missa?

– Frågan om legalisering av narkotika den 3 juli och frågan om behandling av opiatberoende den 2 juli ser jag som viktiga seminarier.

 

Av: Christian von Essen