Konsten att se – och använda sitt nätverk

Av publicerat

De senaste åren har det kommit flera undersökningar om hur personers nätverk uppstår, används och utvecklas. I en undersökning (“Identities in Flux: Cognitive Network Activation in Times of Change “) från det välrenommerade Kellogg School of Management i USA har forskarna Ned Smith, Tanya Menon och Leigh Thompson studerat hur personer på olika sätt använder sitt nätverk vid omställningar och förändringar på arbetsplatsen. 

De menar att en persons nätverk kan delas upp i tre kategorier. Det potentiella nätverket är den fulla vidden av en persons nätverk som kan bestå av allt från gamla kollegor, grannar och skolkamrater till kunder och leverantörer. Storleken på detta nätverk kan med andra ord vara väldigt stor.

Den andra kategorin består av det aktiverade nätverket som är en undergrupp till det föregående och omfattar de personer som på något sätt kan bli aktiva vid hot om uppsägning eller förändring.

Till sist så lyfter forskarna fram det mobiliserade nätverket som omfattar de personer som verkligen används.

Denna uppdelning av nätverk innebär att det samlade nätverket som står till förfogande ofta är mycket större än man kan tro. Hur kan man då använda sina nätverk?

 

Vikten av nätverk för att göra – eller få en karriär

Att nätverk spelar roll för karriären har länge varit en vedertagen sanning. Även i branscher som kanske inte, vid första anblicken, förknippas med nätverk och karriär.

Ett exempel på detta ges i en intressant avhandling från Göteborgs universitet om de svenska biskoparnas väg till biskopsämbetet (”Med lust och bävan: vägen till biskopsstolen inom svenska kyrkan under 1900-talet”). Forskaren Ulrika Lagerlöf Nilsson visade här att det finns tre huvudsakliga karriärvägar för att bli biskop: via prästyrket, via akademin och den teologiska forskningen eller via en tjänst som administrativ chef för en kyrklig institution. Att ha disputerat var nära på obligatoriskt. En absolut avgörande faktor för att bli biskop var den sökandes nätverk och kontaktytor. Den kyrkliga karriäristens budskap var dock tvunget att vara klädsamt ödmjukt och inriktat på tjänande av en högre sak. Att vilja bli chef för att påverka, få inflytande och skapa resultat var inte nog och ansågs inte heller som fullt legitima syften.

Varje bransch kräver ofta sitt budskap, sitt tillvägagångssätt och sitt förhållningssätt för att göra – eller få en karriär.

 

Nätverkets betydelse vid arbetssökning

Den tidigare nämnda studien från Kellogg School visade att beroende på personernas upplevda socioekonomiska status bearbetades kontaktnätet på olika sätt. Märk väl att den upplevda statusen inte behöver ha någon koppling till titel, lön eller arbetsgivare utan ska, enkelt uttryckt, tolkas som hur en person värdesätter och upplever sig själv.

De med hög upplevd status aktiverade ett mycket bredare kontaktnät tidigt i förändringsprocessen. Detta inkluderade även mer avlägsna och äldre kontakter, allt från grannar och kunder till leverantörer till vänners vänner. De med mindre upplevd socioekonomisk status gjorde precis tvärtom och kontaktade få i sin bekantskapskrets eller de som stod dem allra närmast. Det mobiliserade nätverket blev därför inte särskilt omfattande.

Enligt undersökningen så finns det stor chans att få erbjudanden om arbete eller uppdrag från sitt mer perifera nätverk. Författarna lyfter fram ett belysande exempel där en person med upplevd hög socioekonomisk status direkt började bearbeta sitt mer potentiella nätverk vid hot om uppsägning. Denna insats ledde till fler kontakter som sedan gav resultat i form av ett nytt arbete.

Oavsett om du använder ditt nätverk för direkt arbetssökning eller utifrån en mer långsiktig karriärplan finns det ett par gemensamma nämnare. Dessa är:

• Förtroende och ömsesidighet

Nätverk handlar om förtroende vilket tar tid att skapa, underhålla och utveckla. Nätverk bygger också på en ömsesidighet. Du kan inte bara ta. Du måste också ge. Att ge behöver inte innebära att du behöver ordna en anställning till någon annan. Du kan däremot tipsa om intressanta roller, branscher och arbetsgivare samt personer att kontakta. Det räcker ofta långt.

• Du är värdefull

Chansen till ett nytt arbete ökar då en person bearbetar sitt potentiella nätverk. Den upplevda socioekonomiska statusen spelar en stor roll och därför måste du
se ditt eget värde. Denna upplevelse är dock inte statisk utan kan förstärkas. Så se till att fördjupa såväl självkänsla som självförtroende.

 

• Vikten av ett mål och ett budskap

Tänk till på vilket budskap du vill förmedla till ditt nätverk. Vilka mål har du och vad är det du vill ha hjälp med? Om du inte är tydlig i ditt syfte blir det också svårare för andra att ge rätt stöd. Utan egna mål kan det lätt bli att du lyssnar för mycket på andra. Utifrån dina mål formar du ditt budskap.

 

• Nätverk kan påverka din framtid

Ditt nätverk behövs och kan vara till hjälp! Det finns ordspråk som ”ensam är stark” och ”en bra karl reder sig själv”. Så kan det vara. Men knappast i alla sammanhang. Genom att ta hjälp av sitt nätverk ökar chanserna till ett gott arbetsliv och intressanta yrkesroller. Du öppnar dessutom dörren för fler intressanta möten och diskussioner som, på olika sätt, kan berika ditt liv – och din karriär.

 

Om författarna:

1

Jörgen Kihlgren har arbetat med att identifiera, formulera och marknadsföra kunders kompetens sedan 1998 genom outplacement, karriärrådgivning och coachning. Jörgen har varit verksam på Proffice och Lexikon samt varit delägare i karriärcoachföretaget Verto. I dag är Jörgen ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Johan Åkesson har arbetat som karriärcoach sedan 1992. Under åren har han utvecklat nya arbetsmetoder, startat projekt, byggt upp nya verksamheter och gett ut ett flertal böcker inom området. Han har bland annat varit anställd på Trygghetsstiftelsen och Proffice. Han är grundare av och verksam i karriärcoachföretaget Verto.

 

Av:  Johan Åkesson, Jörgen Kihlgren.