Flygplatsstaden växer

Av publicerat

2013 var ett framgångsrikt år för Airport City Stockholm, flygplatsstaden som växer fram vid Stockholm Arlanda Airport. Ett stort antal nyetableringar och investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i området under året, vilket också har resulterat i över 1 000 nya arbetstillfällen. 

Ett trettiotal större nyetableringar och investeringar har skett i området, merparten utgörs av investeringar i fastighetsutveckling av sammanlagt 18 olika aktörer. De flesta av investeringarna är nyetableringar av företag i en rad olika branscher som tidigare inte haft verksamhet i Airport City Stockholm och de omfattar dessutom områdets samtliga stadsdelar. Bland dem finns Clarion Hotel Arlanda Airport i direkt anslutning till flygplatsen, Lidls centrallager för livsmedel i Rosersberg och utbildnings- och mötescentret Training Partner i Arlandastad.

Investeringarna utgör en bebyggd yta om över 270 000 kvadratmeter och har fört med sig över 1 000 nya arbetstillfällen. Tillväxttakten håller dessutom i sig framöver – investeringar motsvarande nästan 4,7 miljarder kronor och ytterligare nästan 1 700 arbetstillfällen är redan planerade under 2014/2015, samtidigt som fler investeringsbeslut väntas komma.

Airport City Stockholm_Business Area Märsta