Tema: Ledarskap i förändring

Av publicerat

När ett företag ska genomgå en förändring eller en utvecklingsfas, oavsett om det gäller att minska antalet arbetsplatsolyckor eller om att ro i land en ny strategi, kan det behövas förändringsstöd och ledarskapsträning. I dag är det allt vanligare att man tar professionell hjälp för att nå sina mål. Men frågan är vad som är viktigast i en sån här process; en stark ledare eller motiverade medarbetare? 

– Att vi människor i grunden skulle vara motståndare till förändring är en myt enligt psykologen Mikal Björkström (t.v) som arbetar som organisationskonsult på Previa.

11Han möter dagligen ledningsgrupper och chefer som står inför uppgiften att genomdriva någon typ av förändringsarbete i sin organisation. Det kan vara problem som sjunkande motivation, höga olyckstal eller dålig produktivitet. Människor är överlag inte förändringsmotståndare, men som organisation måste man se till att ha rätt verktyg när en förändring ska genomföras. Har man inte det blir resultatet ofta negativt – och då skyller man på medarbetarna.

– Förstår medarbetarna varför en förändring ska göras blir responsen positiv. Att börja med att informera så mycket som möjligt, för att sedan gå vidare med att involvera personal och medarbetare är början till ett lyckat resultat, säger Mikal Björkström.

 

Problemet är att många ledare hoppar direkt till integreringen och Mikal Björkström ger rådet att inte ha så bråttom utan att istället lägga fokus på att konkretisera vad som ska ske – för att inte skapa en osäkerhet på arbetsplatsen. Hamnar man där behöver ledningen jobba mycket med motståndshantering istället för att koncentrera sig på det man faktiskt måste göra – driva verksamheten till hundra procent och få igenom en förändring.

– Det allra viktigaste är kanske att ledarna själva måste hitta rätt i det här arbetet. Att förbereda sig och till och med ifrågasätta själva förändringen kan vara viktiga saker att ta tag i innan man förväntar sig att resten av organisationen ska vara med på noterna.

Att utse ett ”förändringsteam” kan också vara en god idé. Bäst är då om denna grupp består av flera skikt ur organisationen och inte bara chefer.

 

Mikal poängterar att det som ledare är viktigt att ha en konkret dialog med sina medarbetare och att man måste kunna lyfta upp värdet av det arbete de gör. Han är övertygad om att många chefer kan bli bättre på de här sakerna.

Hans bästa tips till organisationer är att lära chefer att tillgodose medarbetarnas mänskliga behov.

– Alla människor behöver förstå betydelsen av sitt unika bidrag i organisationen. Man behöver bli sedd, uppskattad och ha någon som stöttar en.

 

Men hur blir man då en bra ledare?

– På Previa ser vi verkligen att uttrycket ”leaders are made – not born” stämmer. Det handlar inte om medfödda egenskaper utan om att lära sig, genom till exempel ledarträning. Verksamheter som tagit hjälp av olika ledarträningsprogram visar också på positiva siffror. Produktiviteten förbättras alltså om chefen är bra!

Men det räcker inte att ”skicka chefen på kurs”, som man kanske valde att göra förr. I dag ska ledarträningen vara verksamhetsintegrerad vilket innebär att man jobbar med flera ledare samtidigt, ofta med coaching i mindre grupper där man går igenom svårigheter och möjligheter i deras egen miljö.

– Vi pratar mycket om hur viktigt det är med tydlighet, riktning och långsiktig motivation, säger Mikal Björkström.

 

Vilka är de största utmaningarna i en förändringsprocess? 

– Många organisationer är kvar i att ha lite för gott om chefer vars uppgift är att styra och reglera och där finns mönster som är svåra att bryta. Medarbetare kan till exempel uppleva att det blir sanktioner om man gör fel. Den här strukturen lever främst kvar på industrier och i offentligt förvaltning – och här behöver man tänka nytt! I dag måste man som ledare utnyttja sin fulla potential och snarare visionsstyra än detaljstyra. Micro management hör inte hemma på ett framtidsföretag. Ledarna behöver vara beredda på att öppna upp för ett lärande – och möjlighet till utveckling.

Om medarbetarna blir mer autonoma, det vill säga att de upplever ett visst mått av självstyre är Mikal Björkström övertygad om att både de själva och organisationen mår bättre. Samtidigt är det viktigt att man ingår i en grupp där man känner sig trygg och att man jobbar med nåbara mål. Ledaren ska ha koll på sin organisation och även om det kan vara svårt att vara helt situations- och individanpassad i sitt ledarskap så är det i alla fall en målsättning.

– Som chef ska du vara en förebild,  leva som du lär, inspirera och motivera, visa på möjligheter och en positive framtid. Din ledarstil ska vara coachande och du ska ha en lyssnande roll. I framtiden ska chefen guida och hitta lösningar med hjälp av medarbetarna. Först då uppnår man verkligen en förändring.