Tema: Automatisera mera

Av publicerat

Du kanske inte visste det, men industriell IT-automation är en svensk paradgren och i Mälardalsregionen har man skapat ett av världens främsta kluster. Möt doldisbranschen som exporterar för miljarder.  

Automation Summit 2013Den svenska automationsindustrin är enorm. Man räknar med att hela 7 procent av världens automation kommer från Mälardalsregionen – 3 procent bara från Västerås. Inom Västmanlands län har man även tagit fram en affärsplan där automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa är utpekade styrkeområden för länet.

Utvecklingen kommer ursprungligen från stora industrijättar som ABB, men bland annat i takt med att de avyttrat viss verksamhet har flera andra globala och lokala aktörer etablerat sig på marknaden. I dag ser man både Bombardier och Westinghouse som är starka på området, tillsammans med lokala automationsleverantörer, systemintegratörer och konsulter som vuxit sig stora, bland annat Prevas och Westermo.

Sprunget ur den inneboende styrka som finns i regionen har man samlat Mälardalens automationsföretag och högskola i ett kluster kallat Automation Region (uttalas på engelska)  i syfte att synliggöra regionen och en framtidsindustri med stor potential.

 

5Mikael Klintberg (t.h) är en av processledarna på Automation Region. Han ser ett omvälvande generationsskifte i antågande och menar att samverkan är livsviktig för att kunna lösa kompetensfrågan på sikt.

– Ska vi hantera stora utmaningar som miljö, produktivitet, välfärd och konkurrenskraft räcker det inte att man jobbar ensam, säger han. Därför arbetar vi för ökat utbyte och samarbete mellan näringsliv och akademi.

Bland annat finns Automation Region representerat på Mälardalens högskola, där man forskar kring inbyggda system (vilket Mikael Klintberg beskriver som ”hjärtat i automation”). Genom att skapa mötesplatser och nätverk inom klustret kan bolag som ABB få möjlighet att träffa lokala innovatörer och entreprenörer.

– Vi jobbar enligt det man kallar en triple helix-modell, där det offentliga samarbetar med näringslivet och akademin för att hitta smartare lösningar. Inom offentlig sektor finns till exempel stora utmaningar och möjligheter för tekniska innovationer inom äldreomsorgen. Inom fastigheter finns stora energibesparingar som kan genomföras med hjälp av automationsteknik. Triple helix-modellen är som tre separata motorvägar med egna hastigheter och regler. Vi på Automation Region arbetar dagligen med att bygga säkra korsningar för att alla tre ska kunna mötas branschöverskridande, förstå varandra och samverka.

 

3Tero Stjernstoft (t.v) är handläggare vid avdelningen för Produktion och Arbetsliv på innovationsmyndigheten Vinnova. Från sitt håll ser han hur IT-frågan blir allt viktigare att ta tag i.

– Hårdvaran byts ut väldigt sällan eftersom det är så kostsamt, man kör många år på samma robotmodell. Däremot händer det mycket inom IT-stöd för styrning och kontroll av robotar.

IT-branschen, menar Tero Stjernstoft, styr med andra ord mycket av den fysiska industrin i dag. Tekniker som CAD och CAM blir allt mer frekventa, och nya svarvar kan till exempel ha Windows som gränssnitt. Men en fragmenterad IT-utveckling gör generationsväxlingen inom automationsområdet ännu mer sårbar.

– På mindre företag räcker det ibland med att en person slutar, sen står man där med en äldre robot som ingen vet hur man ska använda. Unga har lite mer teknisk mognad, men i dag är det nästan omöjligt för en person att greppa hela produktionssystemet, med olika plattformar, gränssnitt och operativsystem. De som är kunniga på området är väldigt dyra eller blir konsulter i stället.

 

Automation Summit 2013På Automation Region tar man inte lätt på problemet med återväxt inom branschen. Bland annat har man tagit fram en barnbok (”Cax – den trettonde roboten”) som riktar sig till förskolebarn. Informationsspridningen sker även mot andra åldersgrupper – från högstadieungdomar i Västerås till sommarjobb för gymnasietjejer och åtgärder för att påverka YH-utbildningar. Men hur förklarar man egentligen för en skolklass vad automation innebär?

– Jag brukar fråga om det är någon som äter frukost på morgonen, säger Mikael Klintberg. Kylskåpet ska hålla en viss temperatur, frysen en annan. Värmen i rummet ska fungera, liksom ventilationen. Mycket inom automation är som internet, man märker av det först när det inte funkar. Kortfattat handlar det om att kunna styra en process utan mänsklig inblandning.

Ett annat sätt att nå ungdomar är genom arbetsmarknadskunskap där man samarbetar med föreningen Jobba i Västerås. De senaste tre åren har de träffat närmare 20 000 ungdomar för att berätta om vilka framtidsyrken som finns bland annat inom automationsindustrin.

 

Automation Summit 2013Tidigare var automation främst en industriell process separerad från resten av samhället, men i och med internets utbredning i industrin blir allting mer integrerat.

– Vi behöver lyfta fram potentialen på nya sätt. Det finns till exempel en koppling mellan tv-spel och att styra en produktionsprocess, eftersom det bygger på samma teknik. Nästa steg är att koppla ihop datorerna med maskiner och hushållsapparater, vilket är otroligt spännande. I den här branschen kan du verkligen vara med och påverka samhället, industrin och miljön.

Mikael Klintberg ser goda samhälls­ekonomiska vinster tack vare automationens utbredning.

– För ett antal år sedan skulle alla fabriker flytta ut till Kina, men till exempel i USA tar man nu hem mycket av produktion igen tack vare alla möjligheter med nya automationslösningar. Produktion är grunden för mycket annat i samhället, och en fortsatt svensk utveckling inom nya tekniska lösningar gör att tillverkningsföretag kan ha sin produktion kvar i Sverige. Då kan man också koppla ihop produktionssystem med affärssystem, och ägaren kan se utnyttjandegrader, få upp verkningsgraden och producera fler produkter på ett effektivare sätt.

 

7Men vad ska vi människor göra när maskinerna tar över arbetet? Det är ett filosofiskt problem som Tero Stjernstoft på Vinnova inte är orolig för på riktigt. Människan ska göra det hon är bäst på.

– Smarta, autonoma maskiner är en spännande utveckling inom automation under de kommande åren. Man vill överbrygga operatörens roll genom att införa smarta processer och beslutsstöd i IT-systemen, men det kommer att dröja en bra stund innan vi verkligen frigör människan. Maskinen tar många egna beslut, men operatören måste fortfarande vara där.

Att automation är en framtidsbransch råder ingen tvekan om, men liksom Mikael Klintberg är han orolig över återväxten av kompetens.

– Ja, det finns ett enormt behov av arbetskraft samtidigt som tekniska utbildningar har svårt att fylla sina klasser. Där måste näringslivet gå in och hjälpa till betydligt mer och visa att det faktiskt finns jobb att få. Det är fortfarande fler som söker till Big Brother än till högre tekniska utbildningar.

 

Automation Region

Svensk automationsindustri omsätter 50 miljarder kronor, varav 2/3 i Mälardalsregionen.

Automation Region är ett företagskluster i Mälardalsregionen, ”ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande”.

www.automationregion.com

 

Automation och ”Open Innovation”

Open Innovation är ett sätt att koppla samman akademi och näringsliv för att få fram kreativa lösningar på faktiska problemställningar. 2013 genomförde Automation Region i samarbete med Munktell Science Park innovationstävlingen Mälardalen Open med syfte att få fram lösningar på temat ”energismart boende”.

2014 är Munktell Science Park tillsammans med Svenska Institutet, Vinnova,
Automation Region och många andra aktörer involverade i den globala tävlingen Smart Living Challenge, som söker lösningar inom ”Move”, ”Live” och ”Eat”. 15 vinnare röstas fram som får gå vidare med sina projekt.

www.smartlivingchallenge.com

 

Text: Christian von Essen Foto: Henrik Mill