Gotland – livskvalitet och hållbarhet

Av publicerat
No. 01 / 03
Galleri
Fullskärm

Att få sommargästerna att stanna längre och även komma tillbaka ”off-season” är något  Region Gotland arbetar för. Naturen i kombination med gastronomin, bra kommunikationer och möjligheter till arbete ger Gotland liv – året runt.

När sommargästerna rest hem till fastlandet och ekot av festfolket klingat av bland Visbys kullerstensgränder. Då återtar gotlänningarna sin ö och naturen får vila. En lite lugnare vardag tar vid, fylld av kultur och kreativitet.

Cecilia Schelin Seidegård blev utnämnd till Gotlands landshövding och flyttade tillbaka till Visby 2010. Därmed anslöt hon själv den växande skaran hemvändare.

– Jo, jag bodde i Visby som ung och tog studenten här. Nu har jag fått förmånen att komma tillbaka, vilket jag är mycket glad för. Det finns flera anledningar till att många återvänder. En hög livskvalitet, unik natur och en levande kultur lockar.  Visby är en stor liten stad med ett rikt kulturliv. Vi har till exempel fem helårsöppna White guide-krogar och även högskolan som nu blivit universitet betyder mycket för att ön lever året runt. Visst har det hänt mycket sedan jag bodde här förra gången. Turismen har utvecklats. Maten har utvecklats. Men det genuina Gotland finns kvar, säger Cecilia Schelin Seidegård.

 

Gotland har lyckats parera konjunktursvängar, anpassat sig, provat nya vägar med samarbete över politiska och geografiska gränser.  I dag präglas Gotland av en stark entreprenörsanda där näringslivet domineras av småföretag inom besöksnäring och livsmedel, samt en stor offentlig sektor.

Per Lindskog, är tf regiondirektör för Region Gotland och arbetar aktivt med öns utveckling, han berättar:

– Vi har haft en konstant befolkningsutveckling de senaste 40-50 åren men ligger nu stadigt på omkring 57 000 innevånare. Alla regioner har väl som mål att höja sitt befolkningsantal, men vi har ju andra förutsättningar på grund av vårt ö-läge. Till exempel kan vi inte ha något gränsöverskridande  samarbete med grannkommuner till exempel inom sjukvård och gymnasieskolor, där det brukar vara fördel av stordrift.

– Kommunikationer är en förutsättning för oss att överleva  och här har det hänt enormt mycket sedan jag bodde här tidigare. Internet fanns inte och resan tog tid.  I dag är turerna täta och restiderna korta. Cirka 35 minuter med flyg till Stockholm och tre timmar med färjan till Nynäshamn. Det betyder mycket för pendlandet, att det går att jobba på fastlandet men bo kvar, säger Cecilia Schelin Seidegård.

– Näringspolitiskt är infrastrukturen A och O. Dels färjor och flyg. Dels är den digitala systemutvecklingen. Gotland är ingen avfolkningsbygd, men vi är helt beroende av kommunikation. Både fysisk och digital. Det är en förutsättning för tillväxt. Vi har ett vitalt näringsliv med många kreativa småföretagare och en levande landsbygd. Här är utvecklingen av bredband livsviktigt, säger Per Lindskog.

 

Sedan några år drivs det så kallade ”Sockenprojektet”, som ska ge fiber åt hela ön. Benämningen kommer ur att Gotland har en utpräglad bystruktur. Här finns en tradition som man nu bygger vidare på när det gäller den mer digitala tillhörigheten och gemenskapen. Det är en stor investering, men en snabb och effektiv multimedievärld är en förutsättning för hela Gotland.

– Tidigare hade vi en djungel av små leverantörer, men 2010 tecknade ett avtal med Telia som går ut på att varje by bildar en ekonomisk förening och driver sin utveckling med dragning av kabel och fiber.  Sedan länkas varje by samman. Målet är att drygt 70 procent av Gotland ska vara anslutet om 1,5 år, säger Per Lindskog.

 

Naturlig återvinning

Återbruk av miljöer, natur och kulturvärden är en viktig del av öns utveckling. 

– Kultur och natur kommer alltid högst upp som argument för Gotland. Vi har fantastiska förutsättningar i unik natur med klinter, stränder, ängsmarker, hällar och en rik historia. Men allt måste utvecklas och göras tillgängligt. Det är andra krav i dag än för 30 år sedan, säger Cecilia Schelin Seidegård och tillägger;

– Ett exempel är strandskyddet. Vi har 80 mil strand, utan bebyggelse, men det finns starka ekonomiska påtryckningar för att få bygga på de attraktiva havsnära tomterna. Ett av våra uppdrag som länsstyrelse är att inventera, skydda och vårda vårt natur- och kulturarv för framtiden. Ett positivt exempel är Furillen, ett gammalt kalkbrott och förfallen fabriksmiljö som omvandlats till ett exklusivt designhotell med restaurang. Ett annat är S:t Nicolai ruinen från 1200-talet som nu varsamt utvecklats till en modern mötesplats för olika kulturevents.

På 1970 och 80-talet var Gotland en betydande militär-ö, med både flygflottilj, kustartilleri och pansarregemente. I dag finns inget kvar. När försvaret drog sig tillbaka innebar det en omfattande strukturomvandling för hela Gotland. Småföretagandet stimulerades och det kom fram nya möjligheter för de gamla militärbaserna.  En av dem är Bungenäs uppe vid Fårösund som nu är en attraktiv miljö både för boende och företag.

Här pågar flera projekt varav en del handlar om film, med en naturlig koppling till Ingemar Bergman, som exempelvis Bergmanveckan, och här finns även en folkhögskola med kreativa utbildningar.

 

Mat-ön

I år är Gotland utnämnd till årets Mat-huvudstad.

– Vi har fantastiska förutsättningar i vårt lantbruk som både har en stark tradition och  har utvecklats och följt med i tiden. I dag har vi ett starkt varumärke och man kan köpa gotländska produkter som lamm, morötter, potatis, sparris, och tryffel  även i Östermalmshallen i Stockholm.

– Just profileringen av mat-ön är en av mina hjärtefrågor. Dels är jag ordförande i Tryffelakademin, dels har jag, tillsammans med Region Gotland, varit med och drivit processen för att bli Årets Mathuvudstad. Vi har kommit tvåa de två senaste åren och nu var det vår tur vilket jag är väldigt glad och stolt över, säger Cecilia Schelin Seidegård.

I säsong, närodlat, lokalt, småskaligt är i dag modeord – men inte på Gotland. Här är det självklart och naturligt. Tackvare småskaliga uppfödare, mejerier och gårdsslakterier.

– Vi har en säker marknad i Mälardalen och utmärkelsen Årets mathuvudstad profilerar Gotland som en gastronomisk destination i vid bemärkelse. En bekräftelse på att satsningen på småskaligt och en hög kvalitet är den rätta vägen. Det har också stimulerat företagandet med fler och bättre restauranger,  säger Per Lindskog.

Maten har också en viktig roll när det gäller att förlänga säsongen och skapa en besöksnäring året om.

Att resa till Gotland på långhelg blir alltmer populärt. Två koncept som ska locka besökare till Visby är höstens ”Primörpermiär” och vårens ”Tryffelhelg”. Tanken är att vara ett alternativ för weekendresenären.

 

Mötesplats

Gotland är inte blott vänt mot det svenska fastlandet. Här finns även en stark tradition av internationellt samarbete. Främst kring Östersjön.

– Just samarbetet kring vårt innanhav betyder mycket för sammanhållning och utveckling. Vi är med i olika nätverk och organisationer som till exempel Hansastäderna, Världsarven, Miljön och museerna runt Östersjön, berättar Cecilia Schelin Seidegård .

Visby har varit en viktig handelsstad och mötesplats sedan medeltiden. En tradition som lever vidare.  De senaste åren har regionen gjort en medveten satsning på att utvecklas som en evenemangs-ö. Dels för att bredda säsongen, dels för att profilera Gotland på flera marknader. Almedalsveckan i slutet av juni och medeltidsveckan i mitten av augusti är de största.

– Även om eventen flockas på sommaren försöker vi även att skapa fler arrangemang utanför turistsäsongen.  Ett event vi har lyckats med är Gotland Grand National (Enduro) i november. Ett led i detta är även vår nya kongresshall som öppnar upp för konferenser och större möten året runt. Ett annat spår är vår profilering av ”Gotland – idrottens ö”, ett projekt som drivs gemensamt av regionen, rederiet och Gotlands idrottsförbund.

– Här handlar det om allt från träningsläger till internationella event. Nu tar vi det ytterligare ett steg,  2017 står Gotland värld för Island Games, med  1 000-tals idrottare från hela världen. Ett evenemang som i år arrangeras på Bahamas, säger Per Lindskog.

 

Gotlandsturisten då och nu

Även den klassiska sommarturisten har förändrats.

– Tidigare dominerade camping- och cykelsemester. Det skulle vara enkelt och billigt. Dagens besökare är medvetna och har helt andra krav. De vill bo bra, äta bra och ha unika upplevelser. Det finns en stor efterfrågan på högkvalitativa produkter och aktiviteter. I dag går de dyraste hotellrummen först. Visst vill många fortfarande cykla, men bo på hotell eller B&B, äta på krogen och gärna få sitt bagage transporteras, säger Cecilia Schelin Seidegård .

 

Fakta Region Gotland

Landskapet Gotland är en enda kommun, som går under namnet Region Gotland och är en sammanslagning av kommun och landsting.

 

Politiskt styre:
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

Innevånare:
57 300 personer varav 24 000 i Visby.

Övriga tätorter är Hemse, Klintehamn, Roma och Slite.

 

Näringsliv:

Det  gotländska näringslivet domineras av lantbruk och turism som båda har en stark tradition på ön. Gotland är ett av Sveriges företagstätaste län med ungefär 7 500 företag.

 

Kommunikationer:

Båt

Destination Gotland trafikerar Visby från Nynäshamn och Oskarshamn, restid cirka tre timmar. Under sommarsäsongen

körs upp till 18 turer per dygn och vintertid körs sex turer per dygn.

 

Flyg

Året-runt-trafik från Arlanda, Bromma, Göteborg och Ängelholm.

 

Sommarlinjer 2013:

Fler avgångar på Arlanda samt avgångar från Helsingfors, Malmö, Oslo, Sundsvall och Umeå.

 

Turism:

I fjol hade Gotland 855 204 kommersiella gästnätter.

 

Internationella organisationer där Gotland är medlem:

Baltic Island Network (B7) – ett nätverk för samverkan mellan de sju största öarna i Östersjön.

CPMR – en organisation som tillvaratar kustnära och perifera regioners intressen gentemot EU.

Hansenätverket – som består av cirka 200 städer runt Östersjön och som arbetar med samarbeten av olika slag.

Network of World Heritage Cities – ett nätverk för städer på UNESCOs världsarvslista.

 

 

Text: Susanne Hushagen