Konkurrerande arkitektur

Av publicerat

Under hösten får två arkitektkontor fortsätta att utforma den nya stationsbyggnaden på Lunds Centralstation. Jernhusen och Lunds kommun har tillsammans gett 3XN och Elding Oscarsson C.F. Møller i uppdrag att vidareutveckla sina förslag och sedan presentera dem i slutet av 2017.

Fokus kommer bland annat att ligga på byggnadernas gestaltning och karaktär samt potentialen att  hantera den stora mängden resenärer Lunds Centralstation har. Om man mäter i antalet trafikanter så är Lunds Centralstation en av Svergies största tågstationer.

– Vi vill att stationen ska bli en spännande mötesplats för både resenärer och de som rör sig i staden, att den uppfyller kraven på en effektiv resandemiljö och samtidigt samspelar arkitektoniskt med den närliggande stadsdelen, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

 

Av: Elina Sandqvist